Geavanceerde onderwerpen voor videobestanden

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

De volgende onderwerpen gaan over een aantal specifieke problemen bij het werken met FLV-bestanden.

Informatie over het configureren van FLV-bestanden voor hosting op een server

Wanneer u met FLV-bestanden werkt, moet u de server configureren om te kunnen werken met de bestandsindeling FLV. MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) is een gestandaardiseerde gegevensspecificatie waarmee u niet-ASCII-bestanden via internetverbindingen kunt verzenden. Webbrowsers en e-mailclients worden geconfigureerd om diverse MIME-typen te interpreteren, zodat deze video, audio, afbeeldingen en opgemaakte tekst kunnen verzenden en ontvangen. Mogelijk moet u de bestandsextensie en het MIME-type registreren om FLV-bestanden te kunnen laden vanaf uw webserver. Raadpleeg daarom de documentatie bij de webserver. Het MIME-type voor FLV-bestanden is video/x-flv . De volledige informatie over het bestandstype FLV is als volgt:

  • Mime-type: video/x-flv

  • Bestandsextensie: .flv

  • Vereiste parameters: geen

  • Optionele parameters: geen

  • Coderingsoverwegingen: FLV-bestanden zijn binaire bestanden. In sommige toepassingen moet u het subtype application/octet-stream instellen.

  • Beveiligingsproblemen: geen

  • Gepubliceerde specificatie: www.adobe.com/go/video_file_format_nl

De wijze waarop streamingmedia door Microsoft worden afgehandeld via de webserver van Microsoft IIS (Internet Information Services) 6.0 is anders dan in lagere versies. Bij eerdere versies van IIS is geen enkele wijziging nodig voor het streamen van Flash Video. In IIS 6.0, de standaardwebserver van Windows 2003, is een MIME-type voor de server vereist om FLV-bestanden te kunnen herkennen als streamingmedia.

Wanneer SWF-bestanden die externe FLV-bestanden streamen, op een server met Microsoft Windows Server® 2003 worden geplaatst en in een browser worden weergegeven, wordt het SWF-bestand correct afgespeeld, maar streamt de FLV-video niet. Dit probleem heeft gevolgen voor alle FLV-bestanden die op de server met Windows Server 2003 zijn geplaatst, inclusief de bestanden die u maakt met lagere versies van het Flash-programma voor het schrijven van programmacode en met Macromedia Flash Video Kit voor Dreamweaver MX 2004 van Adobe. Deze bestanden werken correct wanneer u deze test op andere besturingssystemen.

Zie www.adobe.com/go/tn_19439_nl voor meer informatie over het configureren van Microsoft Windows 2003 en Microsoft IIS Server 6.0 voor het streamen van FLV-video.

Informatie over het plaatsen van lokale FLV-bestanden op de Macintosh

Als u een lokaal FLV-bestand vanaf een niet-systeemstation op een Apple® Macintosh® probeert af te spelen via een pad dat een relatieve slash (/) bevat, wordt de video niet afgespeeld. Onder niet-systeemstations vallen onder andere cd-romstations, gepartitioneerde vaste schijven, verwisselbare opslagmedia en aangesloten opslagapparaten.

Opmerking: Dit probleem is het gevolg van een beperking in het besturingssysteem en niet van een beperking in Flash Player of AIR.

Als u een FLV-bestand wilt afspelen vanaf een niet-systeemstation op een Mac, kunt u het best hiernaar verwijzen met een absoluut pad waarbij u gebruikmaakt van een dubbelepuntnotatie (:) in plaats van slash-notatie (/). In de volgende lijst kunt u het verschil zien tussen de twee soorten notaties:

  • Slash-notatie : mijnstation/mijnmap/mijnFLV.flv

  • Dubbelepuntnotatie : (Mac OS®) mijnstation:mijnmap:mijnFLV.flv