Werken met oude inhoud

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

In Flash Player 6 is het domein dat wordt gebruikt voor bepaalde Flash Player-instellingen gerelateerd aan het laatste gedeelte van het domein van het SWF-bestand. Het betreft hier onder andere instellingen voor camera- en microfoonbevoegdheden, opslagquota en de opslag van blijvende gezamenlijke objecten.

Als het domein van een SWF-bestand uit meer dan twee segmenten bestaat, bijvoorbeeld www.voorbeeld.com, wordt het eerste segment van het domein (www) verwijderd en wordt het resterende gedeelte van het domein gebruikt. In Flash Player 6 wordt example.com dus zowel door www.example.com als store.example.com gebruikt als het domein voor deze instellingen. Ook www.example.co.nl en store.example.co.nl gebruiken beide example.co.nl als het domein voor deze instellingen. Dit kan problemen veroorzaken wanneer SWF-bestanden uit niet-gerelateerde domeinen, zoals voorbeeld1.co.nl en voorbeeld2.co.nl, toegang hebben tot dezelfde gezamenlijke objecten.

In Flash Player 7 en hoger worden de instellingen van de speler standaard gekozen volgens het exacte domein van een SWF-bestand. Voor een SWF-bestand van www.voorbeeld.com worden bijvoorbeeld de spelerinstellingen voor www.voorbeeld.com gebruikt. Voor een SWF-bestand van winkel.voorbeeld.com worden de afzonderlijke spelerinstellingen voor winkel.voorbeeld.com gebruikt.

Als in een SWF-bestand dat is geschreven met ActionScript 3.0 de eigenschap Security.exactSettings is ingesteld op true (de standaardwaarde), gebruikt Flash Player exacte domeinen voor het bepalen van de Player-instellingen. Als de eigenschap is ingesteld op false , gebruikt Flash Player de domeininstellingen zoals die worden vastgesteld in Flash Player 6. Als u de standaardwaarde van exactSettings wijzigt, moet u dit doen voordat er gebeurtenissen plaatsvinden die vereisen dat Flash Player instellingen kiest. Voorbeelden hiervan zijn gebeurtenissen voor het gebruik van een camera of microfoon, of het opvragen van een blijvend gezamenlijk object.

Als u een SWF-bestand uit versie 6 hebt gepubliceerd en op basis hiervan blijvende gezamenlijke objecten hebt gemaakt, kunt u deze objecten opvragen uit een SWF-bestand dat ActionScript 3.0 gebruikt door Security.exactSettings in te stellen op false voordat u SharedObject.getLocal() aanroept.