Ingesloten inhoud laden uit SWF-bestanden die worden geïmporteerd in een beveiligingsdomein

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Wanneer u een SWF-bestand laadt, kunt u de parameter context instellen van de methode load() van het object Loader dat wordt gebruikt om het bestand te laden. De waarde van deze parameter bestaat uit een object LoaderContext. Wanneer u de eigenschap securityDomain van het object LoaderContext instelt op Security.currentDomain , controleert Flash Player of er een bestand met interdomeinbeleid aanwezig is op de server van het geladen SWF-bestand. Als dat het geval is en het beleid toegang biedt tot het domein van het SWF-bestand dat wordt geladen, kunt u het SWF-bestand laden als geïmporteerde media. Op deze manier kan het bestand toegang krijgen tot objecten in de bibliotheek van het SWF-bestand.

Een andere manier om een SWF-bestand toegang te bieden tot klassen in geladen SWF-bestanden uit een andere beveiligingssandbox is het aanroepen van de methode Security.allowDomain() door het geladen SWF-bestand om toegang te verlenen aan het domein van het aanroepende SWF-bestand. U kunt de aanroep van de methode Security.allowDomain() toevoegen aan de constructormethode van de hoofdklasse van het geladen SWF-bestand en het ladende SWF-bestand vervolgens een gebeurtenislistener laten toevoegen om te reageren op de gebeurtenis init die wordt verzonden door de eigenschap contentLoaderInfo van het object Loader. Wanneer deze gebeurtenis wordt verzonden, heeft het geladen SWF-bestand de methode Security.allowDomain() in de constructormethode aangeroepen en zijn de klassen in het geladen SWF-bestand beschikbaar voor het SWF-bestand dat wordt geladen. Het ladende SWF-bestand kan klassen uit het geladen SWF-bestand ophalen door Loader.contentLoaderInfo.applicationDomain.getDefinition() of Loader.contentLoaderInfo.applicationDomain.getQualifiedDefinitionNames() aan te roepen (Flash Player 11.3 en hoger; AIR 3.3 en hoger).