Domeinondersteuning

Flash Player 11 of hoger, Adobe AIR 3.0 of hoger

Als de metagegevens voor de inhoud aangeven dat domeinregistratie is vereist, kan de AIR-toepassing een API aanroepen om zich te kunnen aansluiten bij een apparaatgroep. Deze handeling leidt ertoe dat er een domeinregistratieverzoek naar de domeinserver wordt verzonden. Een eenmaal aan een apparaatgroep verleende licentie kan worden geëxporteerd en gedeeld met andere apparaten die zich bij de apparaatgroep hebben aangesloten.

De apparaatgroepinformatie wordt vervolgens gebruikt in het V oucherAccessInfo -object van DRMContentData dat vervolgens weer wordt gebruikt voor het weergeven van de informatie die nodig is om een voucher te kunnen ophalen en gebruiken.