Görüntü programlama

Flash Player 9 ve üstü, Adobe AIR 1.0 ve üstü

Görsel öğeler Adobe® ActionScript® 3.0 'da görüntü sahnesindeki görüntüleme nesneleriyle çalışarak programlanır. Örneğin, ActionScript görüntü programlama API'sini kullanarak görüntüleme nesnelerini ekleyebilir, taşıyabilir, kaldırabilir ve sıralayabilir, filtreler ve maskeler uygulayabilir, vektör ve bitmap grafikleri çizebilir ve üç boyutlu dönüştürmeler gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüleme programlaması için kullanılan ana sınıflar flash.display paketinin parçalarıdır.

Not: Adobe® AIR™ HTML oluşturma ve görüntüleme için HTMLoader nesnesini sağlar. HTMLLoader HTML DOM öğesinin görsel öğelerini bir tek görüntüleme nesnesi olarak oluşturur. DOM'un bağımsız öğelerine ActionScript görüntüleme listesi hiyerarşisi üzerinden doğrudan erişemezsiniz. Onun yerine, bu DOM öğelerine HTMLLoader tarafından sağlanan ayrı DOM API'leri kullanarak erişebilirsiniz.