Çekirdek görüntüleme sınıfları

Flash Player 9 ve üstü, Adobe AIR 1.0 ve üstü

ActionScript 3.0'da flash.display paketi, Flash Player veya AIR uygulamasında görüntülenebilen görsel nesnelerin sınıflarını içerir. Aşağıdaki resimde, bu çekirdek görüntüleme nesnesi sınıflarının alt sınıf ilişkileri gösterilmektedir.

Resimde, görüntüleme nesnesi sınıflarının sınıf mirası gösterilmektedir. Özellikle StaticText, TextField ve Video olmak üzere bu sınıflardan bazılarının flash.display paketinde bulunmadığı halde DisplayObject sınıfından miras aldığını unutmayın.

DisplayObject sınıfını genişleten tüm sınıflar, yöntem ve özelliklerini miras alır. Daha fazla bilgi için, bkz. DisplayObject sınıfının özellikleri ve yöntemleri .

flash.display paketinde bulunan şu sınıfların nesnelerini başlatabilirsiniz:

 • Bitmap—Harici dosyalardan yüklenmiş veya ActionScript yoluyla oluşturulmuş bitmap nesnelerini tanımlamak için Bitmap sınıfını kullanırsınız. Loader sınıfı yoluyla, harici dosyalardan bitmap'leri yükleyebilirsiniz. GIF, JPG veya PNG dosyalarını yükleyebilirsiniz. Ayrıca özel veriler içeren bir BitmapData nesnesi oluşturabilir ve sonra bu verileri kullanan bir Bitmap nesnesi oluşturabilirsiniz. İster yüklenmiş isterse ActionScript'te oluşturulmuş olsun, bitmap'leri değiştirmek için BitmapData sınıfının yöntemlerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Görüntüleme nesnelerini yükleme ve Bitmap'lerle çalışma .

 • Loader—Harici varlıkları (SWF dosyası veya grafik) yüklemek için Loader sınıfını kullanırsınız. Daha fazla bilgi için, bkz. Görüntüleme içeriğini dinamik olarak yükleme .

 • Shape—Dikdörtgen, çizgi, daire, vb. gibi vektör grafikleri oluşturmak için Shape sınıfını kullanırsınız. Daha fazla bilgi için, bkz. Çizim API'sini kullanma .

 • SimpleButton—SimpleButton nesnesi, Flash geliştirme aracında oluşturulmuş bir düğme sembolünün ActionScript temsilidir. SimpleButton örneği, dört düğme durumuna sahiptir: basılı olmama, basılı, üzerinde ve vuruş testi (fare ve klavye olaylarına yanıt veren alan).

 • Sprite—Sprite nesnesi, kendi grafiklerini içerebildiği gibi alt görüntüleme nesnelerini de içerebilir. (Sprite sınıfı, DisplayObjectContainer sınıfını genişletir.) Daha fazla bilgi için bkz. Görüntüleme nesnesi kaplarıyla çalışma ve Çizim API'sini kullanma .

 • MovieClip—MovieClip nesnesi, Flash geliştirme aracında oluşturulmuş bir film klibi sembolünün ActionScript biçimidir. MovieClip pratikte Sprite nesnesine benzer, tek farkı bir zaman çizelgesine de sahip olmasıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. Film klipleriyle çalışma .

flash.display paketinde bulunmayan şu sınıflar, DisplayObject sınıfının alt sınıflarıdır:

 • flash.text paketine dahil edilen TextField sınıfı, metin görüntüsü ve girdisi için bir görüntüleme nesnesidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Metinle Çalışmanın temelleri .

 • Flash.text.engine paketine dahil edilen TextLine sınıfı, Flash Metin Motoru ve Metin Mizanpajı Çerçevesi tarafından oluşturulan metin satırlarını görüntülemek için kullanılan ekran nesnesidir. Daha fazla bilgi için bkz. Flash Metin Motoru'nu kullanma ve Metin Mizanpajı Çerçevesini Kullanma .

 • flash.media paketine dahil edilen Video sınıfı, video dosyalarının görüntülenmesi için kullanılan görüntüleme nesnesidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Videoyla çalışma .

flash.display paketindeki şu sınıflar, DisplayObject sınıfını genişletir ancak bunların örneklerini oluşturamazsınız. Daha çok bunlar diğer görüntüleme nesnelerinin üst sınıfları görevini görerek ortak işlevselliği tek bir sınıfta birleştirir.

 • AVM1Movie—AVM1Movie sınıfı, ActionScript 1.0 ve 2.0'da geliştirilen yüklenmiş SWF dosyalarını temsil etmek için kullanılır.

 • DisplayObjectContainer—Loader, Stage, Sprite ve MovieClip sınıflarının her biri, DisplayObjectContainer sınıfını genişletir. Daha fazla bilgi için bkz. Görüntüleme nesnesi kaplarıyla çalışma .

 • InteractiveObject—InteractiveObject, fare ve klavye ile etkileşim kurmak için kullanılan tüm nesnelerin temel sınıfıdır. SimpleButton, TextField, Loader, Sprite, Stage ve MovieClip nesnelerinin tümü, InteractiveObject sınıfının alt sınıflarıdır. Fare ve klavye etkileşimi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı etkileşiminin temelleri .

 • MorphShape—Flash geliştirme aracında bir şekil arası oluşturduğunuzda bu nesneler oluşturulur. ActionScript kullanarak bunları başlatamazsınız ancak görüntüleme listesinden bunlara erişilebilir.

 • Stage—Stage sınıfı DisplayObjectContainer sınıfını genişletir. Bir uygulama için yalnızca bir Stage örneği vardır ve bu, görüntüleme listesi hiyerarşisinin en üstünde bulunur. Sahne Alanı'na erişmek için, herhangi bir DisplayObject örneğinin stage özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz. Sahne Alanı özelliklerini ayarlama .

Ayrıca flash.text paketindeki StaticText sınıfı, DisplayObject sınıfını genişletir, ancak kodda bunun bir örneğini oluşturamazsınız. Statik metin alanları yalnızca Flash uygulamasında oluşturulur.

Aşağıdaki sınıflar görüntüleme nesnesi veya görüntüleme nesnesi kabı değildir ve görüntüleme listesinde gösterilmezler, ancak sahne alanı üzerinde grafikleri görüntülerler. Bu sınıflar görüntü kapısı adı verilen bir dikdörtgen içine çizilir ve sahne alanına göre konumlandırılır.

Aşağıdaki fl.display sınıfları, flash.display.Loader ve LoaderInfo sınıflarıyla paralel işlevsellik sağlar. Flash Professional ortamında (CS5.5 veya üstü) geliştirme yapıyorsanız flash.display eşdeğerleri yerine bu sınıfları kullanın. Flash Professional ortamında bu sınıflar RSL önyüklemesine sahip TLF'yi içeren sorunların çözülmesine yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. ProLoader ve ProLoaderInfo sınıflarını kullanma .

 • fl.display.ProLoader—flash.display.Loader sınıfına benzerdir

 • fl.display.ProLoaderInfo—flash.display.LoaderInfo sınıfına benzerdir