Görüntü programlama temelleri

Flash Player 9 ve üstü, Adobe AIR 1.0 ve üstü

ActionScript 3.0 ile yerleşik olan her uygulama, aşağıda gösterildiği gibi, görüntüleme listesi olarak bilinen görüntülenen nesnelerin bir hiyerarşisine sahiptir. Görüntüleme listesi, uygulamadaki tüm görünür öğeleri içerir.

<Görüntüleme listesi hiyerarşisi>

Resimde gösterildiği gibi, görüntüleme öğeleri şu gruplardan bir veya birkaçına ayrılır:

 • Sahne Alanı

  Sahne Alanı, görüntüleme nesnelerinin temel kabıdır. Her uygulama, ekrandaki tüm görüntüleme nesnelerini içeren tek bir Stage nesnesine sahiptir. Sahne Alanı, üst düzey bir kap olup görüntüleme listesi hiyerarşisinin en üstünde yer alır:

  Her SWF dosyası, SWF dosyasının ana sınıfı olarak bilinen ilişkilendirilmiş bir ActionScript sınıfına sahiptir. SWF dosyası Flash Player veya Adobe AIR'de açıldığında, Flash Player veya AIR bu sınıfa ilişkin yapıcı işlevini çağırır ve oluşturulan örnek (her zaman bir görüntüleme nesnesi türüdür) Stage nesnesinin alt öğesi olarak eklenir. Bir SWF dosyasının ana sınıfı her zaman Sprite sınıfını genişletir (Daha fazla bilgi için, bkz. Görüntüleme listesi yaklaşımının avantajları ).

  Herhangi bir DisplayObject örneğinin stage özelliği üzerinden Sahne Alanı'na erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Sahne Alanı özelliklerini ayarlama .

 • Görüntüleme nesneleri

  ActionScript 3.0'da, bir uygulamanın ekranında görüntülenen tüm öğeler, görüntüleme nesneleri türüdür. flash.display paketi birkaç başka sınıf tarafından genişletilen temel sınıf olan DisplayObject sınıfını içerir. Bu farklı sınıflar, vektör şekilleri, film klipleri ve metin alanları gibi farklı türlerdeki görüntüleme nesnelerini temsil eder. Bu sınıflara bir genel bakış için, bkz. Görüntüleme listesi yaklaşımının avantajları .

 • Görüntüleme nesnesi kapları

  Görüntüleme nesnesi kapları, kendi görsel temsillerine sahip olmanın yanı sıra, görüntüleme nesnesi niteliğindeki alt nesneleri de içerebilen özel bir görüntüleme nesnesi türüdür.

  DisplayObjectContainer sınıfı, DisplayObject'in alt sınıfıdır. DisplayObjectContainer nesnesi, alt öğe listesinde birden çok görüntüleme nesnesi içerebilir. Örneğin, aşağıdaki resimde, çeşitli görüntüleme nesnelerini içeren ve Sprite olarak bilinen bir DisplayObjectContainer nesnesi türü gösterilmektedir:

  <Görüntüleme nesnelerini içeren hareketli grafik>
  A.
  SimpleButton nesnesi. Bu görüntüleme nesnesi türü, farklı "basılı olmama", "basılı" ve "üzerinde" durumlarına sahiptir.

  B.
  Bitmap nesnesi. Bu durumda, Bitmap nesnesi bir Loader nesnesi yoluyla harici bir JPEG'den yüklenmiştir.

  C.
  Shape nesnesi. "Resim karesi", ActionScript'te çizilen yuvarlak köşeli bir dikdörtgen içerir. Bu Shape nesnesine Gölge filtresi uygulanmıştır.

  D.
  TextField nesnesi.

  Görüntüleme nesneleri ele alındığında, DisplayObjectContainer nesneleri ayrıca görüntüleme nesnesi kabı veya yalnızca kap olarak bilinir. Daha önce de belirtildiği gibi, Sahne Alanı bir görüntüleme nesnesi kabıdır.

  Görünebilen tüm görüntüleme nesneleri DisplayObject sınıfından miras alsa da, her birinin türü DisplayObject sınıfının belirli bir alt sınıfındandır. Örneğin, Shape sınıfı veya Video sınıfı için bir yapıcı işlevi vardır ancak DisplayObject sınıfı için herhangi bir yapıcı işlevi yoktur.

Önemli kavramlar ve terimler

Aşağıdaki başvuru listesi, ActionScript grafiklerini programlarken karşılaşacağınız önemli terimleri içerir:

Alfa
Bir renkteki saydamlık miktarını (daha doğrusu, opaklık miktarını) temsil eden renk değeri. Örneğin, %60 alfa kanalı değerine sahip bir renk, tüm gücünün yalnızca %60'ını gösterir ve %40 saydamdır.

Bitmap grafik
Bilgisayarda, renkli piksellerin bir ızgarası (satır ve sütunları) olarak tanımlanan bir grafik. Yaygın bitmap grafikleri dijital fotoğrafları ve benzeri görüntüleri içerir.

Karışım modu
Örtüşen iki görüntünün içeriklerinin nasıl etkileşim kurması gerektiğine yönelik bir belirtim. Genellikle, diğerinin üzerindeki bir opak görüntü, altındaki görüntünün görünmesini tamamen engeller; ancak farklı karışım modları, en son elde edilen görüntü iki görüntünün birleşimi olacak şekilde görüntü renklerinin farklı şekillerde karışım oluşturmasını sağlar.

Görüntüleme listesi
Flash Player ve AIR uygulaması tarafından görünür ekran içeriği olarak oluşturulacak görüntüleme nesnelerinin hiyerarşisi. Sahne Alanı, görüntüleme listesinin köküdür ve Sahne Alanı'na veya alt öğelerinden birine eklenen tüm görüntüleme nesneleri, görüntüleme listesini oluşturur (nesne gerçekten oluşturulmasa da, örneğin, Sahne Alanı sınırlarının dışında olsa da).

Görüntüleme nesnesi
Flash Player veya AIR uygulamasında bir tür görsel içeriği temsil eden bir nesne. Görüntüleme listesine yalnızca görüntüleme nesneleri dahil edilebilir ve tüm görüntüleme nesnesi sınıfları, DisplayObject sınıfının alt sınıflarıdır.

Görüntüleme nesnesi kabı
Kendi görsel temsillerinin yanı sıra (genellikle) alt görüntüleme nesnelerini de içerebilen özel bir görüntüleme nesnesi türüdür.

SWF dosyasının ana sınıfı
Bir SWF dosyasında en dıştaki görüntüleme nesnesinin davranışını tanımlayan sınıf. Bu, kavramsal olarak, SWF dosyasının kendi sınıfıdır. Örneğin Flash geliştirme içinde oluşturulan SWF'de ana sınıf belge sınıfıdır. Diğer tüm zaman çizelgelerini içeren bir "ana zaman çizelgesine" sahiptir; SWF dosyasının ana sınıfı, ana zaman çizelgesinin bir örnek olduğu sınıftır.

Maskeleme
Görüntünün belirli bir bölümünü görüntülenmeyecek şekilde gizleme (veya tam tersi şekilde, görüntünün yalnızca belirli bölümlerinin görüntülenmesine izin verme) tekniği. Maske görüntüsünün bazı bölümleri saydam hale gelir, böylece alttaki içerik görünür. Bu terim, ressamların belirli bölgelere boya uygulanmasını önlemek için kullandıkları maskeleme bandıyla ilişki kurularak oluşturulmuştur.

Sahne alanı
SWF'deki tüm görsel içeriğin tabanı veya arka planı olan görsel kap.

Dönüştürme
Nesneyi döndürme, ölçeğini değiştirme, şeklini eğme veya deforme etme ya da rengini değiştirme şeklinde bir grafiğin görsel özellikleri üzerinde yapılan düzenleme.

Vektör grafiği
Bilgisayarda, belirli özelliklerle (örn. kalınlık, uzunluk, boyut, açı ve konum) çizilmiş çizgiler ve şekiller olarak tanımlanan bir grafik.