Mobil AIR uygulamasını paketleme

Mobil aygıt için planlanan bir AIR uygulamasına yönelik uygulama paketini oluşturmak için ADT -package komutunu kullanın. -target parametresi paketin kullanılmak için oluşturulduğu mobil platformu belirtir.

Android paketleri

Android'deki AIR uygulamaları AIR paketi biçimi yerine Android uygulama paketi biçimini (APK) kullanır.

APK hedef türünü kullanarak ADT tarafından üretilmiş paketler Android Market'a gönderilebilecek bir biçimdedir. Android Market, gönderilen uygulamaların kabul edilmesi için karşılanması gereken gerekliliklere sahiptir. Son paketinizi oluşturmadan önce en son gereklilikleri incelemeniz gerekir. Bkz. Android Developers: Publishing on the Market (Android Geliştiricileri: Market'a Yayınlama).

iOS uygulamalarının aksine, Android uygulamanızı imzalamak için normal AIR kodu imzalama sertifikası kullanabilirsiniz ancak Android Market'a bir uygulama göndermek için sertifika, sertifikanın en az 2033'e kadar geçerli olmasını gerektiren Market kurallarına uymalıdır. ADT -certificate komutunu kullanarak bu tür bir sertifika oluşturabilirsiniz.

Uygulamanızın Google pazarından AIR indirmesi gerektirmesine izin vermeyen alternatif bir pazara uygulama göndermek için ADT'nin -airDownloadURL parametresini kullanarak alternatif bir indirme URL'si belirtebilirsiniz. AIR çalışma zamanının gerekli sürümüne sahip olmayan bir kullanıcı uygulamanızı başlattığında belirtilen URL'ye yönlendirilir. Daha fazla bilgi için bkz. ADT package komutu.

Varsayılan olarak ADT, Android uygulamasını paylaşılan çalışma zamanı ile paketler. Bu nedenle, uygulamayı çalıştırmak için kullanıcı, cihaza ayrı AIR çalışma zamanı yüklemelidir.

Not: ADT'yi sabit çalışma zamanı kullanan bir APK oluşturmaya zorlamak için target apk-captive-runtime öğesini kullanın.

iOS paketleri

iOS'deki AIR uygulamaları yerel AIR biçimi yerine iOS paketi biçimini (IPA) kullanır.

ipa-app-store hedef türünü ve doğru kod imzalama sertifikasını ve ön hazırlık profilini kullanarak ADT tarafından üretilen paketler Apple App Store'a gönderilebilecek biçimdedir. Geçici dağıtım için uygulama paketlemek üzere ipa-ad-hoc hedef türünü kullanın.

Uygulamanızı imzalamak için Apple tarafından verilen doğru geliştirici sertifikasını kullanmanız gerekir. Test yapıları oluşturmak için farklı sertifikalar kullanılır ve bunlar daha sonra uygulamanın gönderilmesinden önceki son paketleme için kullanılır.

Ant kullanarak iOS uygulamasının nasıl paketlendiğiyle ilgili bir örnek için bkz. Piotr Walczyszyn: Packaging AIR application for iOS devices with ADT command and ANT script (ADT komutu ve ANT komut dosyasıyla iOS cihazları için AIR uygulaması paketleme)