De klasse DRMManager gebruiken

Flash Player 10.1 of hoger, Adobe AIR 1.5 of hoger

Gebruik de klasse DRMManager voor het beheer van vouchers en sessies voor de mediarechtenserver in toepassingen.

Voucherbeheer (alleen AIR)

Wanneer een gebruiker beveiligde inhoud afspeelt, wordt de licentie voor het bekijken van de inhoud opgehaald door het runtimeprogramma en in het cachegeheugen opgeslagen. Als de toepassing het bestand lokaal opslaat en offline afspelen door de licentie wordt toegestaan, kan de gebruiker de inhoud in de AIR-toepassing weergeven. Offline afspelen is op deze manier zelfs mogelijk als er geen verbinding met de mediarechtenserver is. Met de DRMManager en de NetStream preloadEmbeddedMetadata() -methode kunt u de voucher vooraf opslaan in het cachegeheugen. De toepassing hoeft de benodigde licentie niet op te halen om de inhoud te bekijken. Uw toepassing zou bijvoorbeeld het mediabestand kunnen downloaden en dan de bon ophalen terwijl de gebruiker nog online is.

Om een bon vooraf te laden, gebruikt u de methode preloadEmbeddedMetadata() van NetStream om een DRMContentData-object te verkrijgen. Het DRMContentData-object bevat de URL en het domein van de mediarechtenserver die de licentie kan verstrekken. Verder wordt in dit object aangegeven of verificatie van de gebruiker vereist is. Met deze informatie kunt u de methode loadVoucher() van DRMManager aanroepen om de bon te verkrijgen en in de cache op te slaan. De workflow voor het vooraf laden van vouchers wordt gedetailleerd beschreven in Vouchers voor offline afspelen vooraf laden .

Sessiebeheer

U kunt de DRMManager ook gebruiken om de gebruiker te verifiëren bij een mediarechtenserver en om blijvende sessies te beheren.

Roep de methode authenticate() van DRMManager aan om een sessie met de mediarechtenserver tot stand te brengen. Wanneer de verificatie voltooid is, verzendt de DRMManager een DRMAuthenticationCompleteEvent-object. Dit object bevat een sessietoken. U kunt dit token opslaan om toekomstige sessies mee tot stand te brengen zodat de gebruiker niet zijn accountdetails hoeft op te geven. Geef het token door aan de methode setAuthenticationToken() om een nieuwe geverifieerde sessie tot stand te brengen. (De instellingen van de server die het token heeft gegenereerd, bepalen wanneer het token vervalt en andere kenmerken. AIR-toepassingscode behoort de tokengegevensstructuur niet te interpreteren, omdat de structuur in toekomstige AIR-updates gewijzigd kan worden.)

Verificatietokens kunnen worden overgedragen naar andere computers. Om tokens te beschermen, kunt u ze opslaan in de door AIR gecodeerde lokale opslag. Zie Lokale gegevens gecodeerd opslaan voor meer informatie.

DRMStatus-gebeurtenissen

De DRMManager verzendt een DRMStatusEvent-object nadat een aanroep naar de methode loadVoucher() met succes wordt voltooid.

Als een voucher is verkregen, heeft de eigenschap detail (alleen AIR) van het gebeurtenisobject de waarde: "DRM.voucherObtained", en bevat de eigenschap voucher het DRMVoucher-object.

Als geen voucher is verkregen, heeft de eigenschap detail (alleen AIR) nog steeds de volgende waarde: "DRM.voucherObtained"; de eigenschap voucher is dan echter null . Een voucher kan niet worden verkregen als u de LoadVoucherSetting van localOnly gebruikt en er geen voucher lokaal in de cache is opgeslagen.

Als de aanroep naar loadVoucher() niet met succes is voltooid, bijvoorbeeld vanwege een verificatie- of communicatiefout, verzendt de DRMManager in plaats daarvan een DRMErrorEvent- of DRMAuthenticationErrorEvent-object.

DRMAuthenticationComplete-gebeurtenissen

De DRMManager verzendt een DRMAuthenticationCompleteEvent-object wanneer een gebruiker met succes is geverifieerd middels een aanroep van de methode authenticate() .

Het DRMAuthenticationCompleteEvent-object bevat een herbruikbaar token dat kan worden gebruikt om de verificatie van de gebruiker blijvend te maken over meerdere toepassingssessies. Geef deze token door aan de DRMManager-methode setAuthenticationToken() als u een sessie opnieuw tot stand wilt brengen. (De maker van het token stelt de kenmerken hiervan in. Adobe heeft geen API om tokenkenmerken te controleren.)

DRMAuthenticationError-gebeurtenissen

De DRMManager verzendt een DRMAuthenticationErrorEvent-object wanneer een gebruiker niet kan worden geverifieerd via een aanroep naar de methode authenticate() of setAuthenticationToken() .