De klasse DRMErrorEvent gebruiken

Flash Player 10.1 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Adobe Flash Player en Adobe AIR verzenden een DRMErrorEvent-object wanneer een NetStream-object beveiligde inhoud wil afspelen en er een DRM-gerelateerde fout optreedt. Als verificatiegegevens van de gebruiker ongeldig zijn in een AIR-toepassing, wordt het DRMAuthenticateEvent-object herhaaldelijk verzonden totdat de gebruiker geldige verificatiegegevens invoert of geen nieuwe poging meer wordt toegestaan door de toepassing. De toepassing is verantwoordelijk voor het luisteren naar eventuele andere DRM-foutgebeurtenissen om de aan DRM gerelateerde fouten te detecteren, te identificeren en af te handelen.

Zelfs als een gebruiker geldige gebruikersgegevens heeft, kan er op grond van de voorwaarden van de voucher van de inhoud worden voorkomen dat een gebruiker de gecodeerde inhoud kan bekijken. Een gebruiker kan bijvoorbeeld de toegang worden geweigerd als deze inhoud probeert te bekijken in een niet-geautoriseerde toepassing. Een niet-geautoriseerde toepassing is een toepassing die de uitgever van de gecodeerde inhoud niet heeft gevalideerd. In dat geval wordt een DRMErrorEvent-object verzonden.

De foutgebeurtenissen kunnen ook worden gegenereerd als de inhoud beschadigd is of als de versie van de toepassing niet overeenkomt met de versie die door de voucher wordt aangegeven. De toepassing moet over een mechanisme beschikken om fouten af te handelen.

DRMErrorEvent-eigenschappen

Zie Runtimefoutcodes in de ActionScript 3.0 Reference voor de volledige lijst met fouten. De DRM-gerelateerde fouten beginnen bij fout 3300.

DRMErrorEvent-handlers maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een gebeurtenishandler maakt voor het NetStream-object dat de gebeurtenis heeft gestart. Deze gebeurtenishandler wordt aangeroepen als de NetStream een fout aantreft wanneer wordt geprobeerd om beveiligde inhoud af te spelen. Als een toepassing een fout aantreft, wordt er doorgaans een aantal opschoningstaken uitgevoerd. Vervolgens stelt de toepassing de gebruiker op de hoogte van de fout en worden er opties geboden voor het oplossen van het probleem.

private function drmErrorEventHandler(event:DRMErrorEvent):void  
{ 
    trace(event.toString()); 
}