Toezicht houden op NetStream-activiteit

Flash Player 10.3 of hoger, Adobe AIR 2.7 of hoger

U kunt toezicht houden op NetStream-activiteit en op die manier de gegevens verzamelen die vereist zijn voor de analyse en rapportage van mediagebruik. Met de toezichtfuncties die in dit gedeelte aan de orde komen, kunt u mediametingbibliotheken maken waarmee gegevens worden verzameld zonder close-coupling naar de specifieke videospeler waarop de media worden weergegegeven. Op die manier kunnen uw clientontwikkelaars hun favoriete videospelers kiezen wanneer ze uw bibliotheek gebruiken. Gebruik de klasse NetMonitor om toezicht te houden op het maken en de activiteit van NetStream-objecten in een toepassing. De klasse NetMonitor biedt een lijst met de actieve NetStreams die op een bepaald moment bestaan en verzendt eveneens een gebeurtenis telkens wanneer een NetStream-object wordt gemaakt.

Een NetStream-object verzendt de gebeurtenissen die zijn opgenomen in de volgende tabel, op basis van het mediatype dat wordt afgespeeld:

Gebeurtenis

Progressieve download

RTMP-streaming

HTTP-streaming

NetStream.Play.Start

Ja

Ja

Nee

NetStream.Play.Stop

Ja

Ja

Nee

NetStream.Play.Complete

Ja

Ja

Nee

NetStream.SeekStart.Notify

Ja

Ja

Ja

NetStream.Seek.Notify

Ja

Ja

Ja

NetStream.Unpause.Notify

Ja

Ja

Ja

NetStream.Unpause.Notify

Ja

Ja

Ja

NetStream.Play.Transition

Niet van toepassing

Ja

Niet van toepassing

NetStream.Play.TransitionComplete

Niet van toepassing

Ja

Niet van toepassing

NetStream.Buffer.Full

Ja

Ja

Ja

NetStream.Buffer.Flush

Ja

Ja

Ja

NetStream.Buffer.Empty

Ja

Ja

Ja

Het NetStreamInfo-object dat is gekoppeld aan een NetStream-instantie slaat eveneens de laatste metagegevens en XMP-gegevensobjecten op die in de media zijn aangetroffen.

Als media worden afgespeeld via HTTP-streaming, worden de NetStream.Play.Start, NetStream.Play.Stop en NetStream.Play.Complete niet verzonden omdat de toepassing volledige controle heeft over de mediastream. In dat geval moet een videospeler deze gebeurtenissen voor HTTP-streams synthetiseren en verzenden.

NetStream.Play.Transition en NetStream.Play.TransitionComplete worden evenmin verzonden voor progressieve download of HTTP-media. Dynamisch schakelen tussen bitsnelheden is een RTMP-functie. Als een videospeler die gebruikmaakt van een HTTP-stream ondersteuning biedt voor een vergelijkbare functie, kan de speler overgangsgebeurtenissen synthetiseren en verzenden.