Toezicht houden op NetStream-gebeurtenissen

Twee typen gebeurtenissen bieden waardevolle gebruiksgegevens: netStatus en mediaTypeData . Daarnaast kan een timer worden gebruikt om van tijd tot tijd de positie van de NetStream-afspeelkop vast te leggen.

netStatus -gebeurtenissen bieden informatie die u kunt gebruiken om te bepalen hoeveel van een stream er al door een gebruiker is weergegeven. Buffer- en RTMFP-streamovergangsgebeurtenissen resulteren eveneens in een netStatus -gebeurtenis.

mediaTypeData -gebeurtenissen bieden informatie over meta- en XMP-gegevens. De Netstream.Play.Complete-gebeurtenis wordt verzonden als een mediaTypeData -gebeurtenis. Andere gegevens die in de stream zijn ingesloten, zijn ook beschikbaar via mediaTypeData -gebeurtenissen, met inbegrip van cuepunten, tekst en afbeeldingen.

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe een klasse kan worden gemaakt die toezicht houdt op de status en gegevensgebeurtenissen vanuit alle actieve NetStreams in een toepassing. Een dergelijke klasse zou doorgaans de relevante gegevens uploaden voor analyse naar een server voor verzamelingsdoeleinden.

package com.adobe.example 
{ 
  import flash.events.NetDataEvent; 
  import flash.events.NetMonitorEvent; 
  import flash.events.NetStatusEvent; 
  import flash.net.NetMonitor; 
  import flash.net.NetStream; 
   
  public class NetStreamEventMonitor 
  { 
    private var netmon:NetMonitor; 
    private var heartbeat:Timer = new Timer( 5000 ); 
     
    public function NetStreamEventMonitor() 
    { 
      //Create NetMonitor object 
      netmon = new NetMonitor(); 
      netmon.addEventListener( NetMonitorEvent.NET_STREAM_CREATE, newNetStream ); 
 
      //Start the heartbeat timer 
      heartbeat.addEventListener( TimerEvent.TIMER, onHeartbeat ); 
      heartbeat.start(); 
    } 
     
    //On new NetStream 
    private function newNetStream( event:NetMonitorEvent ):void 
    { 
      trace( "New Netstream object"); 
      var stream:NetStream = event.netStream; 
      stream.addEventListener(NetDataEvent.MEDIA_TYPE_DATA, onStreamData); 
      stream.addEventListener(NetStatusEvent.NET_STATUS, onStatus);       
    } 
     
    //On data events from a NetStream object 
    private function onStreamData( event:NetDataEvent ):void 
    { 
       
      var netStream:NetStream = event.target as NetStream; 
      trace( "Data event from " + netStream.info.uri + " at " + event.timestamp ); 
      switch( event.info.handler ) 
      { 
        case "onMetaData": 
          //handle metadata; 
          break; 
        case "onXMPData": 
          //handle XMP; 
          break; 
        case "onPlayStatus": 
          //handle NetStream.Play.Complete 
        case "onImageData": 
          //handle image 
          break; 
        case "onTextData": 
          //handle text 
          break; 
        default: 
          //handle other events 
           
      } 
    } 
     
    //On status events from a NetStream object 
    private function onStatus( event:NetStatusEvent ):void 
    { 
      trace( "Status event from " + event.target.info.uri + " at " + event.target.time ); 
      //handle status events 
    } 
    //On heartbeat timer 
    private function onHeartbeat( event:TimerEvent ):void 
    { 
      var streams:Vector.<NetStream> = netmon.listStreams(); 
      for( var i:int = 0; i < streams.length; i++ ) 
      { 
        trace( "Heartbeat on " + streams[i].info.uri + " at " + streams[i].time ); 
        //handle heartbeat event 
      } 
    } 
     
  } 
}