Reguliere expressies gebruiken

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Een reguliere expressie beschrijft een patroon dat wordt gebruikt om te zoeken naar identieke tekst in tekenreeksen en deze te bewerken. Reguliere expressies bootsen tekenreeksen na, maar kunnen speciale codes bevatten voor het beschrijven van patronen en herhalingen. De volgende reguliere expressie komt bijvoorbeeld overeen met een tekenreeks die begint met het teken A en een of meer opeenvolgende cijfers:

/A\d+/

De volgende onderwerpen beschrijven de basissyntaxis voor het maken van reguliere expressies. Reguliere expressies kunnen echter vele complexe onderdelen en nuances bevatten. U kunt gedetailleerde informatie over reguliere expressies vinden op internet en in uw boekwinkel. De daadwerkelijke implementatie van reguliere expressies hangt af van de programmeeromgeving. ActionScript 3.0 implementeert reguliere expressies zoals gedefinieerd in de ECMAScript Language Specification (ECMA-262), 3rd Edition.