Methoden voor het gebruik van reguliere expressies met tekenreeksen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

De klasse RegExp bevat twee methoden: exec() en test() .

Naast de methoden exec() en test() van de klasse RegExp, bevat de klasse String de volgende methoden waarmee u reguliere expressies in tekenreeksen kunt laten overeenkomen: match() , replace() , search() en splice() .

De methode test()

De methode test() uit de klasse RegExp controleert eenvoudig de aangeboden tekenreeks om te zien of deze een overeenkomst bevat voor de reguliere expressie, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:

var pattern:RegExp = /Class-\w/; 
var str = "Class-A"; 
trace(pattern.test(str)); // output: true

De methode exec()

De methode exec() van de klasse RegExp controleert de aangeboden tekenreeks op een overeenkomst van de reguliere expressie en retourneert een array met de volgende punten:

 • De overeenkomende subtekenreeks

 • Subtekenreeks komt overeen voor groepen tussen ronde haakjes in de reguliere expressie

De array bevat daarnaast een eigenschap index , die de indexpositie van het begin van de overeenkomende subtekenreeks aangeeft.

Neem bijvoorbeeld de volgende code:

var pattern:RegExp = /\d{3}\-\d{3}-\d{4}/; //U.S phone number 
var str:String = "phone: 415-555-1212"; 
var result:Array = pattern.exec(str); 
trace(result.index, " - ", result); 
// 7-415-555-1212

Gebruik de methode exec() meerdere keren om meerdere subtekenreeksen overeen te laten komen wanneer de markering g ( global ) is ingesteld voor de reguliere expressie:

var pattern:RegExp = /\w*sh\w*/gi; 
var str:String = "She sells seashells by the seashore"; 
var result:Array = pattern.exec(str); 
   
while (result != null) 
{ 
  trace(result.index, "\t", pattern.lastIndex, "\t", result); 
  result = pattern.exec(str); 
} 
//output: 
// 0   3   She 
// 10   19   seashells 
// 27   35   seashore

Tekenreeks-methoden die gebruikmaken van RegExp-parameters

Bij de volgende methoden van de klasse String worden reguliere expressies als parameter gebruikt: match() , replace() , search() en split() . Zie Patronen in tekenreeksen zoeken en subtekenreeksen vervangen voor meer informatie over deze methoden.