Syntaxis voor reguliere expressies

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

In deze sectie worden alle elementen van de syntaxis van reguliere expressies in ActionScript beschreven. Zoals u zult zien, kunnen reguliere expressies vele complexe onderdelen en nuances bevatten. U kunt gedetailleerde informatie over reguliere expressies vinden op internet en in uw boekwinkel. De daadwerkelijke implementatie van reguliere expressies hangt af van de programmeeromgeving. ActionScript 3.0 implementeert reguliere expressies zoals gedefinieerd in de ECMAScript Language Specification (ECMA-262), 3rd Edition.

Gewoonlijk gebruikt u reguliere expressies die overeenkomen met meer gecompliceerde patronen dan een eenvoudige tekenreeks. De volgende reguliere expressie definieert bijvoorbeeld het patroon bestaande uit de letters A, B en C gevolgd door een willekeurig cijfer:

/ABC\d/

De code \d vertegenwoordigt een 'willekeurig cijfer'. De backslash ( \ ) wordt het escape-teken genoemd. In combinatie met het daaropvolgende teken (hier de letter d), heeft het een speciale betekenis in de reguliere expressie.

De volgende reguliere expressie definieert het patroon van de letters ABC gevolgd door een willekeurig aantal cijfers (houd rekening met de asterisk):

/ABC\d*/

De asterisk ( * ) is een metateken . Een metateken is een teken met een speciale betekenis in reguliere expressies. De asterisk is een specifiek metateken dat kwantor heet en aangeeft hoe vaak een teken of groep tekens voorkomt. Zie Kwantoren voor meer informatie.

Een reguliere expressie kan behalve zijn patroon ook markeringen bevatten, die aangeven hoe de reguliere expressie moet overeenkomen. De volgende reguliere expressie bijvoorbeeld gebruikt de markering i , die aangeeft dat de reguliere expressie in overeenkomstige tekenreeksen hoofdlettergevoeligheid negeert:

/ABC\d*/i

Zie Markeringen en eigenschappen voor meer informatie.

U kunt reguliere expressies met de volgende methoden van de klasse String gebruiken: match() , replace() en search() . Zie Patronen in tekenreeksen zoeken en subtekenreeksen vervangen voor meer informatie over deze methoden.