Tekenreeksrepresentaties van andere objecten verkrijgen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

U kunt een tekenreeksrepresentatie verkrijgen voor elk soort object. Alle objecten hebben een methode toString() voor dit doeleinde:

var n:Number = 99.47; 
var str:String = n.toString(); 
    // str == "99.47"

Wanneer u de samenvoegingsoperator + gebruikt met een combinatie van objecten String en objecten die geen tekenreeksen zijn, hoeft u de methode toString() niet te gebruiken. Zie de volgende sectie voor details over samenvoeging.

De algemene functie String() retourneert dezelfde waarde voor een bepaald object als de waarde die wordt geretourneerd door het object dat de methode toString() aanroept.