Tekenreeksen samenvoegen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Wanneer u tekenreeksen samenvoegt, maakt u één tekenreeks van twee afzonderlijke tekenreeksen. U kunt bijvoorbeeld de operator + gebruiken om twee tekenreeksen samen te voegen:

var str1:String = "green"; 
var str2:String = "ish"; 
var str3:String = str1 + str2; // str3 == "greenish"

U kunt ook de operator += gebruiken om hetzelfde resultaat te produceren, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

var str:String = "green"; 
str += "ish"; // str == "greenish"

Bovendien bevat de klasse String een methode concat() , die als volgt kan worden gebruikt:

var str1:String = "Bonjour"; 
var str2:String = "from"; 
var str3:String = "Paris"; 
var str4:String = str1.concat(" ", str2, " ", str3); 
// str4 == "Bonjour from Paris"

Wanneer u de operator + (of de operator += ) gebruikt met een object String en een object dat geen tekenreeks is, zet ActionScript het object dat geen tekenreeks is automatisch om in een object String om de expressie te evalueren, zoals in dit voorbeeld wordt getoond:

var str:String = "Area = "; 
var area:Number = Math.PI * Math.pow(3, 2); 
str = str + area; // str == "Area = 28.274333882308138"

U kunt echter ronde haakjes gebruiken om te groeperen om context te leveren voor de operator + , zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

trace("Total: $" + 4.55 + 1.45); // output: Total: $4.551.45 
trace("Total: $" + (4.55 + 1.45)); // output: Total: $6