Tekenreeksen vergelijken

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Met de volgende operatoren kunt u tekenreeksen vergelijken: <, <=, !=, ==, => en >. Deze operatoren kunnen worden gebruikt met voorwaardelijke instructies zoals if en while, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

var str1:String = "Apple"; 
var str2:String = "apple"; 
if (str1 < str2) 
{ 
    trace("A < a, B < b, C < c, ..."); 
}

Wanneer u deze operatoren met tekenreeksen gebruikt, bekijkt ActionScript de tekencodewaarde van ieder teken in de tekenreeks. Hierbij worden de tekens van links naar rechts vergeleken, zoals in het volgende voorbeeld:

trace("A" < "B"); // true 
trace("A" < "a"); // true  
trace("Ab" < "az"); // true  
trace("abc" < "abza"); // true

Gebruik de operatoren == en != om tekenreeksen met elkaar te vergelijken en om tekenreeksen met andere typen objecten te vergelijken, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

var str1:String = "1"; 
var str1b:String = "1"; 
var str2:String = "2"; 
trace(str1 == str1b); // true 
trace(str1 == str2); // false 
var total:uint = 1; 
trace(str1 == total); // true