Werken met tekens in tekenreeksen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Elk teken in een tekenreeks heeft een indexpositie in de tekenreeks (een geheel getal). De indexpositie van het eerste teken is 0. In de volgende tekenreeks staat het teken y bijvoorbeeld op positie 0 en het teken w op positie 5:

"yellow"

U kunt de tekens op diverse posities in een tekenreeks onderzoeken met de methode charAt() en de methode charCodeAt(), zoals in dit voorbeeld wordt getoond:

var str:String = "hello world!"; 
for (var i:int = 0; i < str.length; i++) 
{ 
    trace(str.charAt(i), "-", str.charCodeAt(i)); 
}

Bij uitvoering van deze code wordt de volgende uitvoer geproduceerd:

h - 104 
e - 101 
l - 108 
l - 108 
o - 111 
- 32 
w - 119 
o - 111 
r - 114 
l - 108 
d - 100 
! - 33 

U kunt tekencodes ook gebruiken om een tekenreeks te definiëren met de methode fromCharCode(), zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

var myStr:String = String.fromCharCode(104,101,108,108,111,32,119,111,114,108,100,33); 
        // Sets myStr to "hello world!"