De eigenschap length

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Elke tekenreeks heeft een eigenschap length, die gelijk is aan het aantal tekens in de reeks:

var str:String = "Adobe"; 
trace(str.length);      // output: 5

Een lege tekenreeks en een null-tekenreeks hebben beide een lengte van 0, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

var str1:String = new String(); 
trace(str1.length);      // output: 0 
 
str2:String = ''; 
trace(str2.length);      // output: 0