Tekenreeksen maken

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

De klasse String wordt gebruikt om (tekstuele) tekenreeksgegevens in ActionScript 3.0 weer te geven. ActionScript-tekenreeksen ondersteunen zowel ASCII- als Unicode-tekens. De eenvoudigste manier om een tekenreeks te maken is het gebruik van een letterlijke tekenreeks. Gebruik rechte dubbele aanhalingstekens (") of enkele aanhalingstekens ') om een letterlijke tekenreeks te declareren. De volgende twee tekenreeksen zijn bijvoorbeeld gelijk:

var str1:String = "hello"; 
var str2:String = 'hello';

U kunt een tekenreeks ook declareren met de operator new, als volgt:

var str1:String = new String("hello");   
var str2:String = new String(str1); 
var str3:String = new String();       // str3 == ""

De volgende twee tekenreeksen zijn gelijk:

var str1:String = "hello";  
var str2:String = new String("hello");

Als u enkele aanhalingstekens (') wilt gebruiken binnen een letterlijke tekenreeks die met de scheidingstekens enkele aanhalingstekens (') wordt gedefinieerd, gebruikt u het escape-teken backslash (\). Ook voor het gebruik van dubbele aanhalingstekens (") binnen een letterlijke tekenreeks die met de scheidingstekens dubbele aanhalingstekens (") wordt gedefinieerd, gebruikt u het escape-teken backslash (\). De volgende twee tekenreeksen zijn gelijk:

var str1:String = "That's \"A-OK\""; 
var str2:String = 'That\'s "A-OK"';

U kunt ervoor kiezen om enkele of dubbele aanhalingstekens te gebruiken op basis van enkele of dubbele aanhalingstekens die in een letterlijke tekenreeks bestaan, zoals hierna aangegeven:

var str1:String = "ActionScript <span class='heavy'>3.0</span>"; 
var str2:String = '<item id="155">banana</item>';

Vergeet niet dat ActionScript onderscheid maakt tussen rechte enkele aanhalingstekens (') en linkse of rechtse enkele aanhalingstekens (' of '). Hetzelfde geldt voor dubbele aanhalingstekens. Gebruik rechte aanhalingstekens om letterlijke tekenreeksen af te bakenen. Bij het plakken van tekst vanuit een andere bron in ActionScript, moet u erop letten dat u de juiste tekens gebruikt.

Zoals in de volgende tabel te zien is, kunt u het backslash-teken (\) gebruiken als escape-teken om andere tekens in letterlijke tekenreeksen te definiëren:

Escape-tekencombinatie

Teken

\b

Backspace

\f

Paginadoorvoer

\n

Nieuwe regel

\r

Enter

\t

Tab

\unnnn

Unicode-teken met de tekencode aangeduid door het hexadecimale getal nnnn; \u263a is bijvoorbeeld het smiley-teken.

\\xnn

ASCII-teken met de tekencode aangeduid door het hexadecimale getal nn

\'

Enkel aanhalingsteken

\"

Dubbel aanhalingsteken

\\

Enkel backslash-teken