Basisbeginselen van tekenreeksen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

In programmeertaal is een tekenreeks een tekstwaarde: een reeks letters, cijfers of andere tekens die aan elkaar zijn geregen tot één waarde. Deze coderegel maakt bijvoorbeeld een variabele met het gegevenstype String en wijst een letterlijke tekenreekswaarde toe aan die variabele:

var albumName:String = "Three for the money";

Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, kunt u in ActionScript een tekenreekswaarde aangeven door tekst te omringen met dubbele of enkele aanhalingstekens. Hier volgen nog meer voorbeelden van tekenreeksen:

"Hello" 
"555-7649" 
"http://www.adobe.com/"

Iedere keer dat u een stuk tekst manipuleert in ActionScript, werkt u met een tekenreekswaarde. De klasse String uit ActionScript is het gegevenstype dat u kunt gebruiken om met tekstwaarden te werken. Tekenreeksinstanties worden in veel andere ActionScript-klassen vaak gebruikt voor eigenschappen, methodeparameters, enzovoort.

Belangrijke concepten en termen

De volgende referentielijst bevat belangrijke termen met betrekking tot tekenreeksen die in dit hoofdstuk worden gebruikt:

ASCII
Een systeem voor het weergeven van schrifttekens en symbolen in computerprogramma's. Het ASCII-systeem ondersteunt het 26-letterige Engelse alfabet en een beperkte set aanvullende tekens.

Teken
De kleinste eenheid van tekstgegevens (één letter of symbool).

Samenvoegen
Het samenvoegen van meerdere tekenreekswaarden door een waarde te koppelen aan het einde van een andere waarde en zo een nieuwe tekenreekswaarde te maken.

Lege tekenreeks
Een tekenreeks die geen tekst, witruimte of andere tekens bevat, geschreven als "". Een lege tekenreekswaarde verschilt van een variabele String met een waarde null. Een variabele String met de waarde null is een variabele waaraan geen instantie String is toegewezen, terwijl een lege tekenreeks een instantie heeft met een waarde die geen tekens bevat.

String
Een tekstuele waarde (reeks van tekens).

Letterlijke tekenreeks
Een tekenreekswaarde die expliciet in code is geschreven, geschreven als tekstwaarde die door dubbele of enkele aanhalingstekens wordt omringd.

Subtekenreeks
Een tekenreeks die deel uitmaakt van een andere tekenreeks.

Unicode
Een standaardsysteem voor het weergeven van schrifttekens en symbolen in computerprogramma's. Met het Unicode-systeem kunt u elk teken in elk schriftsysteem gebruiken.