Gebeurtenissen voor weergaveobjecten afhandelen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

De klasse DisplayObject overerft van de klasse EventDispatcher. Dit houdt in dat elk weergaveobject volledig kan deelnemen aan het gebeurtenismodel (dit wordt beschreven in Gebeurtenissen afhandelen). Elk weergaveobject kan zijn methode addEventListener() (die wordt overgeërfd van de klasse EventDispatcher) gebruiken om naar een bepaalde gebeurtenis te luisteren, maar alleen als het luisterende object deel is van de gebeurtenisstroom voor die gebeurtenis.

Wanneer Flash Player of AIR een object Event verzendt, maakt dit object Event een retourtocht van het werkgebied naar het weergaveobject waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Als een gebruiker bijvoorbeeld op een weergaveobject met de naam child1 klikt, verzendt Flash Player een object Event van het werkgebied, via de hiërarchie van het weergaveoverzicht, naar beneden naar het weergaveobject child1.

De gebeurtenisstroom wordt in drie fasen verdeeld, zoals geïllustreerd in dit diagram:

<Drie fasen van gebeurtenisstroom>

Zie Gebeurtenissen afhandelen voor meer informatie.

Wanneer u met weergaveobjectgebeurtenissen werkt, let dan op het effect dat de gebeurtenislisteners kunnen hebben op het feit of de weergaveobjecten automatisch uit het geheugen worden verwijderd (opschoning) wanneer ze uit het weergaveoverzicht worden verwijderd. Als een weergaveobject objecten bevat die als listeners zijn geabonneerd op deze gebeurtenissen, wordt dat weergaveobject niet uit het geheugen verwijderd als het uit het weergaveoverzicht wordt verwijderd. Het weergaveobject bevat namelijk nog steeds verwijzingen naar die listenerobjecten. Zie Gebeurtenislisteners beheren voor meer informatie.