Overvloeimodi toepassen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Bij overvloeimodi worden de kleuren van een afbeelding (de basisafbeelding) gecombineerd met de kleuren van een andere afbeelding (de overvloeiafbeelding). De resulterende, derde afbeelding wordt op het scherm weergegeven. Elke pixelwaarde in de basisafbeelding wordt verwerkt met de bijbehorende pixelwaarde van de andere afbeelding om een pixelwaarde te produceren voor diezelfde positie in de resulterende afbeelding.

Elk weergaveobject bevat een eigenschap blendMode die op een van de volgende overvloeimodi kan worden ingesteld. Dit zijn constanten die in de klasse BlendMode zijn gedefinieerd. U kunt ook de tekenreekswaarden (tussen ronde haakjes) gebruiken. Dit zijn de huidige waarden van de constanten.

 • BlendMode.ADD ( "add" ): veelal gebruikt om een bewegend oplichtend verspreidingseffect te maken tussen twee afbeeldingen.

 • BlendMode.ALPHA ( "alpha" ): veelal gebruikt om de transparantie van de voorgrond toe te passen op de achtergrond. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.DARKEN ( "darken" ): veelal gebruikt voor overlappende tekst. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.DIFFERENCE ( "difference" ): veelal gebruikt om levendigere kleuren te maken.

 • BlendMode.ERASE ( "erase" ): veelal gebruikt om een gedeelte van de achtergrond uit te knippen (te wissen) met gebruikmaking van de voorgrond-alpha. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.HARDLIGHT ( "hardlight" ): veelal gebruikt om schaduweffecten te maken. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.INVERT ( "invert" ): gebruikt om de achtergrond om te keren.

 • BlendMode.LAYER ( "layer" ): gebruikt om het maken van een tijdelijke buffer af te dwingen voor het vooraf samenstellen van een bepaald weergaveobject. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.LIGHTEN ( "lighten" ): veelal gebruikt voor overlappende tekst. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.MULTIPLY ( "multiply" ): veelal gebruikt om schaduw- en diepte-effecten te maken.

 • BlendMode.NORMAL ( "normal" ): gebruikt om aan te geven dat de pixelwaarden voor de overvloeiafbeelding de pixelwaarden van de basisafbeelding overschrijven.

 • BlendMode.OVERLAY ( "overlay" ): veelal gebruikt om schaduweffecten te maken. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.SCREEN ( "screen" ): veelal gebruikt om markeringen en zonlichteffecten te maken.

 • BlendMode.SHADER ( "shader" ): gebruikt om aan te geven dat er een Pixel Bender-arcering wordt gebruikt om een aangepast overvloei-effect te realiseren. Zie Werken met Pixel Bender-arceringen voor meer informatie over het werken met shaders. (Niet ondersteund bij GPU-rendering.)

 • BlendMode.SUBTRACT ( "subtract" ): veelal gebruikt om een bewegend verdonkerend verspreidingseffect te maken tussen twee afbeeldingen.