Een dekkende achtergrondkleur instellen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

U kunt een dekkende achtergrond instellen voor een weergaveobject. Wanneer uw SWF-bestand een achtergrond heeft die een complexe vectortekening bevat, kunt u de eigenschap opaqueBackground bijvoorbeeld instellen op een opgegeven kleur (doorgaans dezelfde kleur als het werkgebied). De kleur moet als een getal worden opgegeven (meestal een hexadecimale kleurwaarde). De achtergrond wordt dan behandeld als een bitmap, wat optimalisatie van de prestaties bevordert.

Wanneer u cacheAsBitmap instelt op true en de eigenschap opaqueBackground instelt op een opgegeven kleur, kan de interne bitmap via de eigenschap opaqueBackground dekkend worden gemaakt en sneller worden gerenderd. Wanneer u cacheAsBitmap niet instelt op true , wordt met de eigenschap opaqueBackground een dekkende vectorrechthoek toegevoegd aan de achtergrond van het weergaveobject. Er wordt niet automatisch een bitmap gemaakt.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de achtergrond van een weergaveobject kunt instellen om prestaties te optimaliseren:

myShape.cacheAsBitmap = true; 
myShape.opaqueBackground = 0xFF0000;

In dit geval wordt de achtergrondkleur van Shape met de naam myShape ingesteld op rood ( 0xFF0000 ). Als de instantie Shape bijvoorbeeld een tekening bevat van een groene driehoek in een werkgebied met een witte achtergrond, wordt een groene driehoek weergegeven met rood in de lege ruimte van het selectiekader van de instantie Shape (de rechthoek die het werkgebied omvat).

<Effect van het instellen van de kleur opaqueBackground>

Deze code heeft vanzelfsprekend meer nut als het werkgebied een effen rode achtergrond heeft. Als de achtergrond een andere kleur heeft, wordt deze kleur opgegeven. Als het een SWF-bestand met een witte achtergrond betreft, wordt de eigenschap opaqueBackground hoogstwaarschijnlijk ingesteld op 0xFFFFFF (puur wit).