Beveiliging in de modus Volledig scherm

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Flash Player 9.0.27.0 en hogere versies ondersteunen de modus Volledig scherm, waarbij inhoud die in Flash Player wordt uitgevoerd, het gehele scherm kan vullen. Als u de modus Volledig scherm wilt inschakelen, stelt u de eigenschap displayState in op de constante StageDisplayState.FULL_SCREEN . Zie Werken met de modus Volledig scherm voor meer informatie.

Voor SWF-bestanden die in een externe sandbox worden uitgevoerd, gelden enkele beveiligingsoverwegingen.

Wanneer u de modus Volledig scherm wilt inschakelen, voegt u de parameter allowFullScreen toe aan de tags <object> en <embed> in de HTML-pagina die een verwijzing naar het SWF-bestand bevat. Hierbij moet allowFullScreen worden ingesteld op "true" (de standaardwaarde is "false" ), zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" 
  codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0" 
  width="600" height="400" id="test" align="middle"> 
<param name="allowFullScreen" value="true" /> 
<param name="movie" value="test.swf" /> 
<param name="bgcolor" value="#333333" /> 
<embed src="test.swf" allowFullScreen="true" bgcolor="#333333" 
  width="600" height="400" 
  name="test" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" 
  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> 
</object>

Een HTML-pagina kan ook een script gebruiken om tags voor SWF-insluiting te genereren. U moet het script wijzigen, zodat dit de juiste instellingen voor allowFullScreen invoegt . HTML-pagina’s die zijn gegenereerd door Flash Professional en Flash Builder gebruiken de functie AC_FL_RunContent() om verwijzingen naar SWF-bestanden in te sluiten. U moet de instellingen voor de parameter allowFullScreen toevoegen, zoals in de volgende code wordt getoond:

AC_FL_RunContent( ... "allowFullScreen", "true", ...)

ActionScript-code voor het inschakelen van de modus Volledig scherm kan alleen worden aangeroepen als reactie op een muisgebeurtenis of toetsenbordgebeurtenis. Als deze code in andere situaties wordt aangeroepen, genereert Flash Player een uitzondering.

Als de inhoud in de modus Volledig scherm wordt weergegeven, wordt een bericht getoond dat aangeeft hoe de gebruiker deze modus kan uitschakelen en naar de normale modus kan terugkeren. Het bericht wordt gedurende enkele seconden weergegeven en fadet dan uit.

Voor inhoud die in een browser wordt uitgevoerd, is het gebruik van het toetsenbord in de modus Volledig scherm beperkt. In Flash Player 9 worden alleen sneltoetsen ondersteund waarmee de toepassing in de normale modus wordt teruggezet, zoals de toets Esc. Gebruikers kunnen geen tekst in tekstvelden invoeren of op het scherm navigeren. In Flash Player 10 en hoger worden bepaalde niet-afdrukbare toetsen (met name de pijltjestoetsen, de spatiebalk en de Tab-toets) ondersteund. Tekstinvoer is echter nog steeds niet toegestaan.

In de zelfstandige speler of in een projectorbestand is de modus Volledig scherm altijd toegestaan. Bovendien wordt het gebruik van het toetsenbord (inclusief tekstinvoer) in deze omgevingen volledig ondersteund.

Wanneer de eigenschap displayState van een object Stage wordt aangeroepen, wordt een uitzondering gegenereerd voor elk aanroepend object dat zich niet in dezelfde beveiligingssandbox bevindt als de eigenaar van het werkgebied (het SWF-hoofdbestand). Zie werkgebied, beveiliging voor meer informatie.

Beheerders kunnen de modus Volledig scherm uitschakelen voor SWF-bestanden die in browsers worden uitgevoerd, door FullScreenDisable = 1 in te stellen in het bestand mms.cfg. Zie Controlemiddelen voor beheerders voor meer informatie.

In een browser moet een SWF-bestand zich in een HTML-pagina bevinden om de modus Volledig scherm mogelijk te maken.