Beveiliging in de interactieve schermvullende modus

Flash Player 11.3 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Flash Player 11.3 en hogere versies ondersteunen de interactieve schermvullende modus, waarbij inhoud die in Flash Player wordt uitgevoerd het gehele scherm kan vullen en bovendien tekstinvoer kan ontvangen . Als u de interactieve schermvullende modus wilt inschakelen, stelt u de eigenschap displayState van het werkgebied in op de constante StageDisplayState.FULL_SCREEN_INTERACTIVE . Zie Werken met de modus Volledig scherm voor meer informatie.

Voor SWF-bestanden die in een externe sandbox worden uitgevoerd, gelden enkele beveiligingsoverwegingen.

Wanneer u de modus Volledig scherm wilt inschakelen, voegt u de parameter allowFullScreenInteractive toe aan de tags <object> en <embed> in de HTML-pagina die een verwijzing naar het SWF-bestand bevat. Hierbij moet allowFullScreenInteractive worden ingesteld op "true" (de standaardwaarde is "false" ), zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" 
  codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,18,0" 
  width="600" height="400" id="test" align="middle"> 
<param name="allowFullScreenInteractive" value="true" /> 
<param name="movie" value="test.swf" /> 
<param name="bgcolor" value="#333333" /> 
<embed src="test.swf" allowFullScreen="true" bgcolor="#333333" 
  width="600" height="400" 
  name="test" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" 
  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> 
</object>

Een HTML-pagina kan ook een script gebruiken om tags voor SWF-insluiting te genereren. U moet het script wijzigen, zodat dit de juiste instellingen voor allowFullScreenInteractive invoegt. HTML-pagina's die door Flash Professional en Flash Builder zijn gegenereerd, gebruiken de AC_FL_RunContent() -functie om referenties in SWF-bestanden in te sluiten en u moet de allowFullScreenInteractive -parameterinstellingen toevoegen, zoals hier:

AC_FL_RunContent( ... "allowFullScreenInteractive", "true", ...)

ActionScript-code voor het inschakelen van de interactieve schermvullende modus kan alleen worden aangeroepen als reactie op een muisgebeurtenis of toetsenbordgebeurtenis. Als deze code in andere situaties wordt aangeroepen, genereert Flash Player een uitzondering.

Er wordt een bedekkend bericht weergegeven wanneer de interactieve schermvullende modus wordt geactiveerd. In het bericht wordt het domein van de schermvullende pagina weergegeven, naast instructies voor het afsluiten van de schermvullende modus en de knop Toestaan . De bedekking verdwijnt pas als de gebruiker op Toestaan heeft geklikt om te bevestigen dat de interactieve schermvullende modus is geactiveerd.

Beheerders kunnen de interactieve schermvullende modus uitschakelen voor SWF-bestanden die in browsers worden uitgevoerd door FullScreenInteractiveDisable = 1 in te stellen in het bestand mms.cfg. Zie Controlemiddelen voor beheerders voor meer informatie.

In een browser moet een SWF-bestand zich in een HTML-pagina bevinden om de interactieve schermvullende modus mogelijk te maken.