Inhoud leveren

Adobe Access is niet op de hoogte van de methode waarop de inhoud wordt geleverd, aangezien de Flash Player de netwerklaag onttrekt en de beveiligde inhoud gewoon aan het Adobe Access-subsysteem verschaft. Inhoud kan dus worden geleverd via HTTP, HTTP Dynamic Streaming, RTMP, of RTMPE.

Er kunnen echter enkele problemen optreden vanwege de noodzakelijke metagegevens van de beveiligde inhoud (meestal in de vorm van een bestand .metadata) voordat Adobe Access een licentie voor het decoderen van de inhoud kan aanschaffen. Specifiek kunnen met het RTMP/RTMPE-protocol alleen FLV- en F4V-gegevens aan de client worden geleverd via de FMS (Flash Media Server). Daarom dient de client de metagegevensblob op andere manieren op te halen. U kunt dit probleem oplossen door de metagegevens te hosten op een HTTP-webserver en de videospeler van de client te implementeren om de desbetreffende metagegevens op te halen, afhankelijk van de inhoud die wordt afgespeeld.
private function getMetadata():void{ 
 
  extrapolated-path-to-metadata = "http://metadatas.mywebserver.com/" + videoname; 
  var urlRequest : URLRequest = new URLRequest(extrapolated-path-to-the-metadata + ".metadata"); 
  var urlStream : URLStream = new URLStream();   
  urlStream.addEventListener(Event.COMPLETE, handleMetadata); 
  urlStream.addEventListener(IOErrorEvent.NETWORK_ERROR, handleIOError); 
  urlStream.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, handleIOError); 
  urlStream.addEventListener(IOErrorEvent.VERIFY_ERROR, handleIOError); 
  try{ 
     urlStream.load(urlRequest); 
   }catch(se:SecurityError){ 
     videoLog.text += se.toString() + "\n"; 
   }catch(e:Error){ 
     videoLog.text += e.toString() + "\n"; 
   } 
}