Mobil aygıtlar için AIR uygulamaları oluşturma iş akışı

Mobil (veya diğer) aygıtlar için AIR uygulaması oluşturma iş akışı genellikle masaüstü uygulaması oluşturma işlemine çok benzer. Önemli iş akışı farklılıkları bir uygulamayı paketleme, hata ayıklama ve yükleme söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, AIR for Android uygulamaları AIR paketi biçimi yerine yerel Android APK paketi biçimini kullanır. Dolayısıyla, bunlar da standart Android yükleme ve güncelleme mekanizmalarını kullanır.

AIR for Android

Aşağıdaki adımlar Android için AIR uygulaması geliştirirken gerçekleştirilen tipik adımlardır:

 • ActionScript veya MXML kodunu yazın.

 • Bir AIR uygulama tanımlayıcı dosyası oluşturun (2.5 veya daha üstü ad alanını kullanarak).

 • Uygulamayı derleyin.

 • Uygulamayı Android paketi (.apk) olarak paketleyin.

 • AIR çalışma zamanını aygıta veya Android taklitçisine yükleme (harici bir çalışma zamanı kullanılıyorsa sabit çalışma zamanı AIR 3.7 ve üstünde varsayılandır).

 • Uygulamayı aygıtta (veya Android taklitçisinde) yükleyin.

 • Uygulamayı aygıtta başlatın.

Bu adımları gerçekleştirmek için Adobe Flash Builder, Adobe Flash Professional CS5 veya komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz.

AIR uygulamanız bittiğinde ve APK dosyası olarak paketlendiğinde, Android Market'a gönderebilir veya başka yöntemlerle dağıtabilirsiniz.

AIR for iOS

Aşağıdaki adımlar iOS için AIR uygulaması geliştirirken gerçekleştirilen tipik adımlardır:

 • iTunes programını yükleyin.

 • Apple iOS Provisioning Portal'da gerekli geliştirici dosyalarını ve kimlikleri oluşturun. Bu öğeler şunları içerir:

  • Geliştirici sertifikası

  • Uygulama Kimliği

  • Ön hazırlık profili

  Ön hazırlık profilini oluştururken uygulamayı yüklemeyi planladığınız test aygıtlarının kimliklerini listelemelisiniz.

 • Geliştirme sertifikasını ve özel anahtarı P12 anahtar deposu dosyasına dönüştürün.

 • Uygulamanın ActionScript veya MXML kodunu yazın.

 • Uygulamayı bir ActionScript veya MXML derleyicisiyle derleyin.

 • Uygulama için simge resmi ve başlangıç ekranı resmi oluşturun.

 • Uygulama tanımlayıcı dosyasını oluşturun (2.6 veya üstü ad alanını kullanarak).

 • IPA dosyasını ADT kullanarak paketleyin.

 • Ön hazırlık profilinizi test aygıtına yerleştirmek için iTunes'u kullanın.

 • Uygulamayı iOS aygıtınıza yükleyip test edin. IPA dosyasını yüklemek için USB (AIR 3.4 ve sonraki sürümlerinde USB desteği mevcuttur) üzerinden iTunes veya ADT kullanabilirsiniz.

AIR uygulamanız bittiğinde, bir dağıtım sertifikası ve ön hazırlık profili kullanarak tekrar paketleyebilirsiniz. Ardından Apple App Store'a gönderilmeye hazır olur.