Skapa ditt första AIR-skrivbordsprogram med Flash Professional

Här får du en snabb, praktisk demonstration av hur Adobe® AIR® fungerar. Följ bara instruktionerna i det här avsnittet så lär du dig att skapa och paketera ett enkelt ”Hello World” AIR-program med Adobe® Flash® Professional.

Om du inte redan har gjort det hämtar och installerar du Adobe AIR, som finns här: www.adobe.com/go/air_se.

Skapa Hello World-programmet i Flash

Att skapa ett Adobe AIR-program i Flash påminner om att skapa en FLA-fil. I exemplet nedan lär du dig att skapa ett enkelt Hello World-program med Flash Professional.

Så här skapar du Hello World-programmet

 1. Starta Flash.

 2. Klicka på AIR på välkomstskärmen så skapas en tom FLA-fil med publiceringsinställningar för Adobe AIR.

 3. Välj textverktyget på verktygspanelen och skapa ett statiskt textfält (standard) mitt på scenen. Gör det tillräckligt brett för att 15–20 tecken ska få plats.

 4. Skriv texten ”Hello World” i textfältet.

 5. Spara filen och ge den ett namn (till exempel HelloAIR).

Testa programmet

 1. Tryck på Ctrl + Retur eller välj Kontroll -> Testa filmen -> Testa för att testa programmet i Adobe AIR.

 2. Om du vill använda funktionen Felsök film läger du först till ActionScript-kod i programmet. Testa det snabbt genom att lägga till en trace-programsats, till exempel:

  trace("Running AIR application using Debug Movie");
 3. Tryck på Ctrl + Skift + Retur eller välj Felsök -> Felsök filmen -> Felsök om du vill köra programmet med Felsök filmen.

Hello World-programmet ser ut som på bilden:

Paketera programmet

 1. Välj Arkiv > Publicera.

 2. Signera Adobe AIR-paketet med ett befintligt digitalt certifikat eller gör följande och skapa ett självsignerande certifikat:

  1. Klicka på knappen Nytt bredvid fältet Certifikat.

  2. Fyll i uppgifterna Utgivarnamn, Organisationsenhet, Organisationsnamn, E-post, Land, Lösenord och Bekräfta lösenord.

  3. Ange certifikattyp. Alternativet Certifikattyp avser säkerhetsnivån: för 1024-RSA används en 1024-bitars nyckel (mindre säkert) och för 2048-RSA används en 2048-bitars nyckel (säkrare).

  4. Spara informationen i en certifikatfil genom att fylla i Spara som eller genom att klicka på Bläddra... och bläddra till en mapp. (Till exempel C:/Temp/mycert.pfx). Klicka på OK när du är klar.

  5. Flash återvänder till dialogrutan Digital signatur. Sökvägen till och filnamnet för det självsignerade certifikat du skapade visas i textrutan Certifikat. Du kan även ange sökväg och filnamn eller klicka på knappen Bläddra för att hitta och markera det.

  6. Ange samma lösenord i lösenordsfältet i dialogrutan Digital signatur som det du angav i steg b. Mer information om signering av Adobe AIR-program finns i Signera en AIR-fil digitalt.

 3. Klicka på knappen Publicera för att skapa program- och installationsfilen. (I Flash CS4 och CS5 klickar du på knappen OK.) Du måste köra Testa filmen eller Felsök filmen om du vill skapa SWF-filen och application.xml-filer innan du skapar AIR-filen.

 4. Dubbelklicka på AIR-filen (program.air) i den mapp där du sparade programmet för att installera det.

 5. Klicka på knappen Installera i dialogrutan Programinstallation.

 6. Kontrollera inställningar för installationsegenskaper och plats och se till att kryssrutan Starta programmet efter installationen är markerad. Klicka på Fortsätt.

 7. Klicka på Slutför när meddelandet Installationen slutförd visas.