Ikony aplikacji

Poniższa tabela zawiera listę rozmiarów ikon stosowanych na poszczególnych platformach urządzeń przenośnych.

Rozmiar ikon

Platforma

29 x 29

iOS

36 x 36

Android

40 x 40

iOS

48 x 48

Android, iOS

50x50

iOS

57 x 57

iOS

58x58

iOS

60 x 60

iOS

72 x 72

Android, iOS

75x75

iOS

76x76

iOS

80x80

iOS

87x87

iOS

96x96

Android

100x100

iOS

114x114

iOS

120 x 120

iOS

144x144

Android, iOS

152x152

iOS

167 × 167

iOS

180x180

iOS

192x192

Android

512×512

Android, iOS

1024x1024

iOS

Ścieżkę do plików ikon należy określić w elemencie icon pliku deskryptora aplikacji.

<icon> 
            <image36x36>assets/icon36.png</image36x36> 
            <image48x48>assets/icon48.png</image48x48> 
            <image72x72>assets/icon72.png</image72x72> 
            </icon> 

Jeśli nie zostanie udostępniona ikona w danym rozmiarze, zostanie użyta większa ikona o najbliższym rozmiarze, która zostanie przeskalowana w celu dopasowania do wymaganej wielkości.

Ikony w systemie Android

W systemie Android ikony określone w deskryptorze aplikacji są używane jako ikony uruchamiające aplikacje. Ikona modułu uruchamiania aplikacji powinna zostać udostępnione w postaci obrazów PNG o rozmiarach 36×36, 48×48, 72×72, 96×96, 144×144 i 192×192 pikseli. Te rozmiary ikon są używane odpowiednio dla wyświetlaczy o niskiej, średniej i wysokiej gęstości.

Programiści muszą przesłać ikonę o rozmiarze 512×512 pikseli w momencie przesłania aplikacji do sklepu Google Play.

Ikony w systemie iOS

W przypadku aplikacji dla systemu iOS ikony zdefiniowane w deskryptorze aplikacji są używane w następujących miejscach:

 • Ikona 29 na 29 pikseli — ikona wyszukiwania Spotlight dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod o niższej rozdzielczości oraz ikona ustawień dla tabletu iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 40 na 40 pikseli — ikona wyszukiwania Spotlight dla tabletów iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 48 na 48 pikseli — środowisko AIR dodaje obramowanie do tego obrazu i używa go jako ikony wyszukiwania Spotlight o rozmiarze 50 x 50 na tabletach iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 50 na 50 pikseli — wyszukiwanie Spotlight dla tabletów iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 57 na 57 pikseli — wyszukiwanie Spotlight dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 58 na 58 pikseli — ikona wyszukiwania Spotlight dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod z wyświetlaczem Retina oraz ikona ustawień dla tabletów iPad z wyświetlaczem Retina.

 • Ikona 60 na 60 pikseli — ikona aplikacji dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 72 na 72 piksele (opcjonalna) — ikona aplikacji dla tabletów iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 76 na 76 piksele (opcjonalna) — ikona aplikacji dla tabletów iPad o niższej rozdzielczości.

 • Ikona 80 na 80 pikseli — ikona wyszukiwania Spotlight dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod/tabletów iPad.

 • Ikona 100 na 100 pikseli — wyszukiwanie Spotlight dla tabletów iPad z wyświetlaczem Retina.

 • Ikona 114 na 114 pikseli — ikona aplikacji dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod z wyświetlaczem Retina.

 • Ikona 114 na 114 pikseli — ikona aplikacji dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod z wyświetlaczem Retina.

 • Ikona 120 na 120 pikseli — wyszukiwanie Spotlight dla telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod o wyższej rozdzielczości.

 • Ikona 152 na 152 piksele — ikona aplikacji dla tabletów iPad o wyższej rozdzielczości.

 • Ikona 167 na 167 pikseli — wyszukiwanie Spotlight dla tabletów iPad Pro o wyższej rozdzielczości.

 • Ikona 512 na 512 pikseli — ikona aplikacji dla urządzeń (iPhone/iPod/iPad) o niższej rozdzielczości. Ta ikona jest wyświetlana w programie iTunes. 512-pikselowy plik PNG używany jest tylko do testowania wersji roboczych aplikacji. Przesyłając ostateczną wersję aplikacji do serwisu Apple App Store, obraz 512-pikselowy dołącza się osobno jako plik JPG. Nie jest on uwzględniany w pliku IPA.

 • Ikona 1024 na 1024 piksele — ikona aplikacji dla urządzeń (iPhone/iPod/iPad) z wyświetlaczem Retina.

System iOS wzbogaci ikonę o efekt poświaty. Nie ma potrzeby stosowania efektu względem obrazu źródłowego. W celu eliminacji tego efektu domyślnego należy do elementu InfoAdditions w pliku deskryptora aplikacji dodać następujący kod.

<InfoAdditions> 
                <![CDATA[ 
                <key>UIPrerenderedIcon</key> 
                <true/> 
                ]]> 
                </InfoAdditions> 
Uwaga: W systemie iOS metadane aplikacji są wstawiane do ikon aplikacji jako metadane plików PNG. W ten sposób firma Adobe może śledzić liczbę aplikacji AIR dostępnych w sklepie iOS App Store firmy Apple. Jeśli aplikacja nie ma być rozpoznawana jako aplikacja AIR na podstawie tych metadanych ikony, należy rozpakować plik IPA, usunąć metadane z ikony i ponownie spakować plik. Odpowiednią procedurę opisano w artykule Rezygnowanie z analityki aplikacji AIR w systemie iOS.

Obrazy uruchamiania w systemie iOS

Oprócz ikon aplikacji należy także zapewnić co najmniej jeden obraz uruchamiania: Default.png. Opcjonalnie można dołączyć oddzielne obrazy uruchamiania dla różnych orientacji uruchamiania, rozdzielczości (w tym dla wyświetlacza Retina o wysokiej rozdzielczości i dla proporcji 16:9) oraz urządzeń. Można również dołączyć różne obrazy uruchamiania przeznaczone do użytku w sytuacji, gdy aplikacja jest wywoływana za pośrednictwem adresu URL.

Łącza do plików obrazów uruchamiania nie są umieszczane w deskryptorze aplikacji — te pliki należy umieścić w katalogu głównym aplikacji. (Nie należy umieszczać tych plików w podkatalogu).

Schemat nazywania plików

Obraz należy nazwać zgodnie z następującym schematem:

basename + screen size modifier + urischeme + orientation + scale + device + .png

Fragment basename jest jedyną wymaganą częścią nazwy pliku. Ma on postać Default (z wielką literą D) lub jest nazwą określoną za pomocą klucza UILaunchImageFile w elemencie InfoAdditions w deskryptorze aplikacji.

Fragment screen size modifier wskazuje rozmiar ekranu w sytuacji, gdy nie jest stosowany jeden ze standardowych rozmiarów. Ten modyfikator dotyczy tylko modeli telefonu iPhone i odtwarzacza iPod touch z ekranami o proporcjach 16:9, takich jak telefon iPhone 5 i odtwarzacz iPod touch (5. generacji). Jedyną obsługiwaną wartością tego modyfikatora jest -568h. Te urządzenia obsługują wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości (Retina), dlatego modyfikator rozmiaru ekranu jest zawsze używany z obrazem uwzględniającym modyfikator skali @2x. Cała domyślna nazwa obrazu uruchamiania dla tych urządzeń ma postać Default-568h@2x.png.

Fragment urischeme jest ciągiem służącym do określenia schematu identyfikatora URI. Ten fragment dotyczy tylko aplikacji obsługujących co najmniej jeden własny schemat adresów URL. Jeśli na przykład aplikację można wywołać za pośrednictwem łącza takiego jak example://foo, wówczas jako fragmentu schematu nazwy pliku obrazu uruchamiania należy użyć wartości -example.

Fragment orientation umożliwia ustawienie kilku obrazów uruchamiania dostosowanych do różnych orientacji urządzenia. Ten fragment dotyczy tylko obrazów w aplikacjach dla tabletu iPad. Może on mieć jedną z poniższych wartości oznaczających orientację urządzenia w momencie uruchamiania aplikacji:

 • -Portrait

 • -PortraitUpsideDown

 • -Landscape

 • -LandscapeLeft

 • -LandscapeRight

Fragment scale ma wartość @2x (dla telefonu iPhone 4, 5 lub 6) lub @3x (dla telefonu iPhone 6 plus) w przypadku obrazów uruchamiania używanych na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości (Retina). W przypadku obrazów używanych na wyświetlaczach o standardowej rozdzielczości należy całkowicie pominąć fragment scale. Jeśli obraz uruchamiania jest przeznaczony dla wyższych urządzeń, takich jak telefon iPhone 5 i odtwarzacz iPod touch (5. generacji), należy również ustawić modyfikator rozmiaru ekranu -528h po fragmencie basename i przed kolejnymi fragmentami.

Fragment device służy do określania obrazów uruchamiania dla urządzeń przenośnych i telefonów. Należy go użyć, jeśli aplikacja jest uniwersalna — za pomocą jednego pliku binarnego obsługuje zarówno małe urządzenia, jak i tablety. Dostępne wartości to ~ipad i ~iphone (zarówno dla telefonu iPhone, jak i dla odtwarzacza iPod Touch).

W przypadku telefonu iPhone można stosować wyłącznie obrazy o proporcjach pionowych. W przypadku telefonu iPhone 6 plus można dodawać obrazy poziome. Dla urządzeń o rozdzielczości standardowej należy stosować obrazy o wymiarach 320 x 480 pikseli. Dla urządzeń o wysokiej rozdzielczości należy używać obrazów o wymiarach 640 x 960 pikseli. W przypadku urządzeń o proporcjach 16:9, takich jak telefon iPhone 5 i odtwarzacz iPod touch (5. generacji) należy używać obrazy o wymiarach 640 x 1136 pikseli.

W przypadku tabletu iPad obrazy można dołączyć w następujący sposób:

 • AIR 3.3 i starsze wersje, obrazy niepełnoekranowe: Można dołączyć obrazy o orientacji poziomej (1024 x 748 dla normalnej i 2048 x 1496 dla wysokiej rozdzielczości) oraz pionowej (768 x 1004 dla normalnej i 1536 x 2008 dla wysokiej rozdzielczości).

 • AIR 3.4 i nowsze wersje, obrazy pełnoekranowe: Można dołączyć obrazy o orientacji poziomej (1024 x 768 dla normalnej i 2048 x 1536 dla wysokiej rozdzielczości) oraz pionowej (768 x 1024 dla normalnej i 1536 x 2048 dla wysokiej rozdzielczości). Uwaga: W przypadku spakowania obrazu pełnoekranowego dla aplikacji niepełnoekranowej górne 20 pikseli (lub 40 pikseli w wysokiej rozdzielczości) zostanie zajęte przez pasek stanu. Należy unikać wyświetlania informacji w tym obszarze.

Przykłady

Poniższa tabela przedstawia przykładowy zestaw obrazów uruchamiania możliwych do dołączenia do hipotetycznej aplikacji obsługującej jak najszerszy zakres urządzeń i orientacji, którą można uruchamiać za pośrednictwem adresów URL przy użyciu schematu example://.

Nazwa pliku

Rozmiar obrazu

Zastosowanie

Default.png

320 x 480

Telefon iPhone, standardowa rozdzielczość

Default@2x.png

640 x 960

Telefon iPhone, wysoka rozdzielczość

Default-568h@2x.png

640 x 1136

iPhone, wysoka rozdzielczość, proporcje 16:9

Default-Portrait.png

768 x 1004 (środowisko AIR 3.3 i starsze wersje)

768 x 1024 (środowisko AIR 3.4 i nowsze wersje)

Tablet iPad, orientacja pionowa

Default-Portrait@2x.png

1536 x 2008 (środowisko AIR 3.3 i starsze wersje)

1536 x 2048 (środowisko AIR 3.4 i nowsze wersje)

iPad, wysoka rozdzielczość, orientacja pionowa

Default-PortraitUpsideDown.png

768 x 1004 (środowisko AIR 3.3 i starsze wersje) 768 x 1024 (środowisko AIR 3.4 i nowsze wersje)

Tablet iPad, orientacja pionowa do góry nogami

Default-PortraitUpsideDown@2x.png

1536 x 2008 (środowisko AIR 3.3 i starsze wersje) 1536 x 2048 (środowisko AIR 3.4 i nowsze wersje)

iPad, wysoka rozdzielczość, odwrócona orientacja pionowa

Default-Landscape.png

1024 x 768

Tablet iPad, orientacja pozioma lewa

Default-LandscapeLeft@2x.png

1536 x 2048

iPad, wysoka rozdzielczość, orientacja pozioma lewostronna

Default-LandscapeRight.png

1024 x 768

Tablet iPad, orientacja pozioma prawa

Default-LandscapeRight@2x.png

1536 x 2048

iPad, wysoka rozdzielczość, orientacja pozioma prawostronna

Default-example.png

320 x 480

Adres URL example:// na standardowym telefonie iPhone

Default-example@2x.png

640 x 960

Adres URL example:// na telefonie iPhone o wysokiej rozdzielczości

Default-example~ipad.png

768 x 1004

Adres URL example:// na tablecie iPad z orientacją pionową

Default-example-Landscape.png

1024 x 768

Adres URL example:// na tablecie iPad z orientacją poziomą

Ten przykład przedstawia tylko jedno rozwiązanie. Można na przykład zastosować obraz Default.png dla tabletu iPad i określić odpowiednie obrazy uruchamiania dla telefonu iPhone i odtwarzacza iPod, używając nazw Default~iphone.png i Default@2x~iphone.png.

Zobacz także

Przewodnik dotyczący programowania aplikacji dla systemu iOS: Obrazy uruchamiania aplikacji

Obrazy uruchamiania do pakowania dla urządzeń z systemem iOS

Urządzenia

Rozdzielczość (piksele)

Nazwa obrazu uruchamiania

Orientacja

Telefony iPhone

iPhone 4 (nie Retina)

640 x 960

Default~iphone.png

Pionowa

iPhone 4, 4s

640 x 960

Default@2x~iphone.png

Pionowa

iPhone 5, 5c, 5s

640 x 1136

Default-568h@2x~iphone.png

Pionowa

iPhone 6, iPhone 7

750 x 1334

Default-375w-667h@2x~iphone.png

Pionowa

iPhone 6+, iPhone 7+

1242 x 2208

Default-414w-736h@3x~iphone.png

Pionowa

iPhone 6+, iPhone 7+

2208 x 1242

Default-Landscape-414w-736h@3x~iphone.png

Pozioma

Tablety iPad

iPad 2

768 x 1024

Default-Portrait~ipad.png

Pionowa

iPad 2

768 x 1024

Default-PortraitUpsideDown~ipad.png

Pionowa do góry nogami

iPad 2

1024 x 768

Default-Landscape~ipad.png

Pozioma z lewej strony

iPad 2

1024 x 768

Default-LandscapeRight~ipad.png

Pozioma z prawej strony

iPad 3, Air

1536 x 2048

Default-Portrait@2x~ipad.png

Pionowa

iPad 3, Air

1536 x 2048

Default-PortraitUpsideDown@2x~ipad.png

Pionowa do góry nogami

iPad 3, Air

1536 x 2048

Default-LandscapeLeft@2x~ipad.png

Pozioma z lewej strony

iPad 3, Air

1536 x 2048

Default-LandscapeRight@2x~ipad.png

Pozioma z prawej strony

iPad Pro

2732 × 2048

Default-Portrait@2x.png

Pionowa

iPad Pro

2732 × 2048

Default-Landscape@2x.png

Pozioma

Wytyczne dotyczące grafiki

Możliwe jest utworzenie dowolnej grafiki do zapisania w obrazie uruchamiania. Jedynym warunkiem są prawidłowe wymiary. Zalecane jest jednak, aby obraz odpowiadał stanowi początkowemu aplikacji. Taki obraz uruchamiania można utworzyć, wykonując zrzut ekranu startowego aplikacji.

 1. Otwórz aplikację na urządzeniu z systemem iOS. Po pojawieniu się pierwszego ekranu interfejsu użytkownika naciśnij i przytrzymaj przycisk Home (pod ekranem). Przytrzymując przycisk Home, naciśnij przycisk Power/Sleep (w górnej części urządzenia). Zrzut ekranu zostanie przesłany do Rolki z aparatu.

 2. Prześlij obraz na komputer używany do programowania, wysyłając zdjęcia z programu iPhoto lub innej aplikacji do transferu zdjęć.

W obrazie uruchamiania nie należy umieszczać tekstów, jeśli aplikacja ma być lokalizowana na kilka języków. Obraz uruchamiania jest statyczny i w takiej sytuacji jego treść byłaby nieodpowiednia dla innych wersji językowych.

Zobacz także

Wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika w systemie iOS: obrazy uruchamiania