Een update voor Flash Player uitvoeren voor ondersteuning van Adobe Access

Flash Player 10.1 of hoger

Belangrijk : Flash Player 11.5 en hoger integreert de Adobe Access-module, zodat een update (het aanroepen van SystemUpdater.update(SystemUpdaterType.DRM) ) onnodig is. Dit omvat de volgende browsers en platforms:

  • Flash Player 11.5 ActiveX-besturingselement voor alle platforms behalve Internet Explorer op Windows 8

  • Flash Player 11.5-insteekmodule voor alle browsers

  • Adobe AIR (voor desktop en mobiel)

Dit betekent dat de update nog steeds vereist is in de volgende gevallen:

  • Internet Explorer op Windows 8

  • Flash Player 11.4 en lager, behalve op Google Chrome 22 en hoger (alle platforms) of 21 en hoger (Windows)

Opmerking: U kunt SystemUpdater.update(SystemUpdaterType.DRM) nog steeds veilig aanroepen op een systeem met Flash Player 11.5 of hoger, maar er wordt niet gedownload.

Voor ondersteuning van Adobe Access vereist Flash Player de Adobe Access-module. Wanneer Flash Player probeert beveiligde inhoud af te spelen, geeft het runtimeprogramma aan of de module of een nieuwe versie van Flash Player moet worden gedownload. Zo hebben SWF-ontwikkelaars de keuze om Flash Player al dan niet bij te werken, geheel naar wens.

In de meeste gevallen werken SWF-ontwikkelaars voor het afspelen van beveiligde inhoud de vereiste Adobe Access-module of Flash Player bij. Als u een update wilt uitvoeren, gebruikt u de SystemUpdater-API om de laatste versie van de Adobe Access-module of van Flash Player op te halen.

Met de SystemUpdater-API kunt u slechts een update tegelijkertijd uitvoeren. De foutcode 2202 geeft aan dat er al een update wordt uitgevoerd in de huidige runtime-instantie of in een andere instantie. Als bijvoorbeeld een Flash Player-instantie in Internet Explorer wordt bijgewerkt, kan een Flash Player-instantie die tegelijkertijd in Firefox wordt uitgevoerd niet worden bijgewerkt.

De SystemUpdater-API wordt alleen ondersteund op bureaubladplatforms.

Opmerking: Voor eerdere versies van Flash Player dan versie 10.1 moet u het updatemechanisme gebruiken dat in de eerdere versies wordt ondersteund (handmatig downloaden en installeren vanaf www.adobe.com of ExpressInstall). Het installatieprogramma van AIR verwerkt de benodigde updates voor Adobe Access en biedt geen ondersteuning voor de SystemUpdater-API.

Luisteren naar een updategebeurtenis

Wanneer een update van de Adobe Access-module is vereist, verzendt het NetStream-object een NetStatusEvent met de codewaarde DRM.UpdateNeeded . Deze waarde geeft aan dat het NetStream-object niet de beveiligde stream kan afspelen met een van de Adobe Access-modules die momenteel zijn geïnstalleerd. Luister naar deze gebeurtenis en roep de volgende code aan:

SystemUpdater.update(flash.system.SystemUpdaterType.DRM)
Met deze code wordt de Adobe Access-module bijgewerkt die in Flash Player is geïnstalleerd. Er is geen gebruikerstoestemming nodig voor deze module-update.

Als de Adobe Access-module niet wordt gevonden, wordt een foutmelding gegenereerd. Zie stap 3 van de Gedetailleerde API-workflow .

Opmerking: Als play() wordt aangeroepen op een gecodeerde stream in Flash Player-versies voor versie 10.1, wordt een NetStatusEvent met de codewaarde NetStream.Play.StreamNotFound verzonden. Bij eerdere versies moet u het updatemechanisme gebruiken dat wordt ondersteund voor de desbetreffende versies (handmatig downloaden en installeren van www.adobe.com of ExpressInstall).

Wanneer een Flash Player-update is vereist, verzendt het SystemUpdater-object een StatusEvent met de codewaarde DRM.UpdateNeededButIncompatible . Voor het uitvoeren van een Flash Player-update is gebruikerstoestemming vereist. Zorg ervoor dat uw toepassing beschikt over een interface waarmee de gebruiker zijn toestemming kan geven aan een update van Flash Player en waarmee deze update kan worden geïnitieerd. Luister naar de StatusEvent-gebeurtenis en roep de volgende code aan:

SystemUpdater.update(flash.system.SystemUpdaterType.SYSTEM);
Met deze code wordt de update voor Flash Player geïnitieerd.

Aanvullende gebeurtenissen voor de SystemUpdater-klasse worden beschreven in de Naslaggids voor ActionScript 3.0 voor het Adobe Flash-platform .

Nadat Flash Player is bijgewerkt, wordt de gebruiker verwezen naar de pagina waar de update is gestart. De Adobe Access-module is gedownload en de stream kan worden afgespeeld.