Eigenschappen en methoden van de klasse DisplayObject

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Alle weergaveobjecten zijn subklassen van de klasse DisplayObject en overerven daarom de eigenschappen en methoden van de klasse DisplayObject. De overgeërfde eigenschappen zijn basiseigenschappen die op alle weergaveobjecten van toepassing zijn. Elk weergaveobject heeft bijvoorbeeld een eigenschap x en een eigenschap y die de positie van het object in zijn weergaveobjectcontainer opgeven.

U kunt geen instantie DisplayObject met de klassenconstructor DisplayObject maken. U moet een ander type object maken (een object dat een subklasse van de klasse DisplayObject is), zoals een Sprite, om een object zonder de operator new te instantiëren. Als u een aangepaste weergaveobjectklasse wilt maken, moet u een subklasse van een van de weergaveobjectsubklassen maken die een bruikbare constructorfunctie heeft (zoals een Shape of Sprite). Zie de beschrijving van de DisplayObject -klasse in de Naslaggids voor ActionScript 3.0 voor het Adobe Flash-platform voor meer informatie.