Weergaveobjecten aan het weergaveoverzicht toevoegen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Wanneer u een weergaveobject instantieert, wordt het object niet (in het werkgebied) op het scherm weergegeven tot u de weergaveobjectinstantie aan een weergaveobjectcontainer toevoegt, die zich in het weergaveoverzicht bevindt. In de volgende code is het TextField-object myText niet zichtbaar als u de laatste regel code vergeet. In de laatste coderegel moet het trefwoord this verwijzen naar een weergaveobjectcontainer die al aan het weergaveoverzicht is toegevoegd.

import flash.display.*; 
import flash.text.TextField; 
var myText:TextField = new TextField(); 
myText.text = "Buenos dias."; 
this.addChild(myText);

Als u een visueel element aan het werkgebied toevoegt, wordt dat element een onderliggend element van het object Stage. Het eerste SWF-bestand dat in een toepassing wordt geladen (bijvoorbeeld het bestand dat u in een HTML-pagina insluit) wordt automatisch toegevoegd als een onderliggend bestand van het werkgebied. Het kan een object van een willekeurig type zijn dat de klasse Sprite uitbreidt.

De weergaveobjecten die u zonder ActionScript maakt (door bijvoorbeeld een MXML-tag in een Flex MXML-bestand toe te voegen of door een item op het werkgebied in Flash te plaatsen) worden aan de weergavelijst toegevoegd. Hoewel u deze objecten niet met ActionScript toevoegt, hebt u wel toegang tot deze objecten via ActionScript. De volgende code past bijvoorbeeld de breedte van een object met de naam button1 aan, dat met het ontwerpgereedschap is toegevoegd (niet met ActionScript):

button1.width = 200;