Vormen met ingebouwde methoden tekenen

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Het tekenen van veelvoorkomende vormen zoals cirkels, ellipsen, rechthoeken en rechthoeken met afgeronde hoeken is vereenvoudigd, omdat ActionScript 3.0 methoden heeft die deze veelvoorkomende vormen voor u tekenen. Deze methoden van de klasse Graphics zijn de volgende: drawCircle(), drawEllipse(), drawRect() en drawRoundRect(). Deze methoden kunnen worden gebruikt in plaats van de methoden lineTo() en curveTo(). U moet echter wel de lijn- en vullingstijlen opgeven voordat u deze methoden aanroept.

In het volgende voorbeeld wordt het voorbeeld met rode, groene en blauwe vierkanten met een breedte en hoogte van 100 pixels, opnieuw gemaakt. De code gebruikt de methode drawRect() en geeft daarnaast op dat de vulkleur een alfa heeft van 50% (0,5):

var squareSize:uint = 100; 
var square:Shape = new Shape(); 
square.graphics.beginFill(0xFF0000, 0.5); 
square.graphics.drawRect(0, 0, squareSize, squareSize); 
square.graphics.beginFill(0x00FF00, 0.5); 
square.graphics.drawRect(200, 0, squareSize, squareSize); 
square.graphics.beginFill(0x0000FF, 0.5); 
square.graphics.drawRect(400, 0, squareSize, squareSize); 
square.graphics.endFill(); 
this.addChild(square);

Bij een object Sprite of MovieClip wordt de tekeninhoud die met de eigenschap graphics is gemaakt, altijd achter alle onderliggende weergaveobjecten in het object weergegeven. De inhoud van de eigenschap graphics is ook geen apart weergaveobject, dus dit wordt niet in de lijst van de onderliggende items van het object Sprite of MovieClip weergegeven. Zo heeft het volgende object Sprite bijvoorbeeld een cirkel die met de eigenschap graphics is getekend en heeft het een object TextField in de lijst met onderliggende weergaveobjecten:

var mySprite:Sprite = new Sprite(); 
mySprite.graphics.beginFill(0xFFCC00); 
mySprite.graphics.drawCircle(30, 30, 30); 
var label:TextField = new TextField(); 
label.width = 200; 
label.text = "They call me mellow yellow..."; 
label.x = 20; 
label.y = 20; 
mySprite.addChild(label); 
this.addChild(mySprite);

TextField wordt vóór de cirkel weergegeven die met het object graphics is getekend.