Actiepunten

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

U kunt actiepunten tijdens het coderen insluiten in een Adobe F4V- of FLV-videobestand. In het verleden werden actiepunten in films ingesloten om de filmoperateur een visueel signaal te geven dat de filmrol bijna op was. In de video-indelingen Adobe F4V en FLV kunt u actiepunten gebruiken om een of meer acties in de toepassing te starten op het moment dat een actiepunt voorkomt in de videostream.

U kunt meerdere verschillende soorten actiepunten gebruiken in Flash-video. U kunt ActionScript gebruiken om te interageren met actiepunten die u in een videobestand insluit wanneer u dit maakt.

  • Navigatieactiepunten: u kunt navigatieactiepunten in het pakket met videostream en metagegevens insluiten wanneer u het videobestand codeert. U kunt navigatieactiepunten gebruiken om gebruikers te laten zoeken naar een bepaald deel van een bestand.

  • Gebeurtenisactiepunten: u kunt gebeurtenisactiepunten in het pakket met videostream en metagegevens insluiten wanneer u het videobestand codeert. U kunt code schrijven om de gebeurtenissen af te handelen die op bepaalde punten worden geactiveerd tijdens het afspelen van het videobestand.

  • ActionScript-actiepunten: ActionScript-actiepunten zijn alleen beschikbaar voor de Flash-component FLVPlayback. ActionScript-actiepunten zijn externe actiepunten die u met ActionScript-code kunt maken en benaderen. U kunt code schrijven om deze actiepunten te activeren met betrekking tot het afspelen van video. Deze actiepunten zijn minder nauwkeurig dan ingesloten actiepunten (tot een tiende van een seconde), omdat videospelers deze afzonderlijk bijhouden. Wanneer u een toepassing wilt maken waarin u gebruikers naar een actiepunt wilt laten navigeren, moet u actiepunten maken en insluiten wanneer u het bestand codeert in plaats van gebruik te maken van ActionScript-actiepunten. U wordt aangeraden de actiepunten in het FLV-bestand in te sluiten omdat ze nauwkeuriger zijn.

Bij navigatieactiepunten wordt een hoofdframe gemaakt op de opgegeven actiepuntlocatie, zodat u met code de afspeelkop van een videospeler naar deze locatie kunt verplaatsen. U kunt bepaalde punten in een videobestand instellen op de plaatsen waar u wilt dat gebruikers gaan zoeken. U hebt bijvoorbeeld een video met meerdere hoofdstukken of segmenten en u kunt de video besturen door navigatieactiepunten in te sluiten in het videobestand.

Zie “Actiepunten insluiten” in Flash gebruiken voor meer informatie over het coderen van Adobe-videobestanden met actiepunten.

U kunt actiepuntparameters openen door ActionScript te schrijven. Actiepuntparameters maken deel uit van het gebeurtenisobject dat is ontvangen door de callbackhandler.

Als u bepaalde handelingen in uw code wilt activeren wanneer een FLV-bestand een opgegeven actiepunt heeft bereikt, gebruikt u de gebeurtenishandler NetStream.onCuePoint .

Om een actie voor een actiepunt in een F4V-videobestand te synchroniseren, moet u de actiepuntgegevens ophalen van de callbackfunctie onMetaData() of onXMPData() en het actiepunt starten met de klasse Timer in ActionScript 3.0. Zie onXMPData() gebruiken voor meer informatie over F4V-actiepunten..

Zie Callbackmethoden schrijven voor metagegevens en actiepunten voor meer informatie over het werken met actiepunten en metagegevens.