Toegang tot camera, microfoon, klembord, muis en toetsenbord

Flash Player 9 of hoger, Adobe AIR 1.0 of hoger

Wanneer een SWF-bestand via de methode Camera.get() of Microphone.get() toegang probeert te krijgen tot de camera of microfoon van een gebruiker, wordt in Flash Player een dialoogvenster Privacy weergegeven waarin de gebruiker de toegang tot de camera en microfoon kan toestaan of weigeren. De gebruiker en de gebruiker met administratieve bevoegdheden kan de toegang tot camera’s ook per site of globaal verbieden. Hiervoor zijn instellingen beschikbaar in het bestand mms.cfg, de Settings-gebruikersinterface en Instellingenbeheer(zie Controlemiddelen voor beheerders en Controlemiddelen voor gebruikers ). Als de gebruiker beperkingen heeft ingesteld voor toegang tot de camera en microfoon, resulteren de methoden Camera.get() en Microphone.get() beide in null . Met de eigenschap Capabilities.avHardwareDisable kunt u vaststellen of de camera en microfoon toegankelijk zijn ( false ) of worden geblokkeerd ( true ).

Via de methode System.setClipboard() kan een SWF-bestand de inhoud van het klembord vervangen door een tekenreeks met onbewerkte tekst. Hierdoor ontstaat geen beveiligingsrisico. Het risico dat zou kunnen ontstaan door het knippen of kopiëren van wachtwoorden en andere vertrouwelijke gegevens naar het klembord wordt namelijk voorkomen doordat er geen overeenkomstige methode getClipboard (inhoud van klembord lezen) is.

Een toepassing die in Flash Player wordt uitgevoerd, kan alleen toetsenbord- of muisgebeurtenissen bewaken die binnen de focus van die toepassing worden uitgevoerd. Inhoud die in Flash Player wordt uitgevoerd, kan geen toetsenbord- of muisgebeurtenissen in andere toepassingen detecteren.