De klasse DRMStatusEvent gebruiken

Flash Player 10.1, Adobe AIR 1.0 en hoger

Een NetStream-object verzendt een DRMStatusEvent-object wanneer de door Adobe Access-beveiligde inhoud succesvol wordt afgespeeld. (Succesvol houdt in dat de licentie is geverifieerd en dat de gebruiker is geverifieerd en geautoriseerd om de inhoud te bekijken). Het DRMStatusEvent-object wordt ook voor anonieme gebruikers verzonden als deze toegang mogen hebben. Met de licentie wordt gecontroleerd of anonieme gebruikers, die geen verificatie nodig hebben, toegang krijgen om de inhoud af te spelen. Aan anonieme gebruikers kan deze toegang om verschillende redenen worden ontzegd. Voorbeeld: een anonieme gebruiker krijgt geen toegang tot de inhoud omdat de licentie verstreken is.

Het DRMStatusEvent-object bevat informatie die is gerelateerd aan de licentie. Deze informatie geeft onder meer aan of de licentie offline toegankelijk mag worden gemaakt of wanneer de voucher vervalt en de inhoud niet langer mag worden bekeken. De toepassing kan deze gegevens gebruiken om de beleidsstatus en de toestemmingen van de gebruiker door te geven.

DRMStatusEvent-eigenschappen

De klasse DRMStatusEvent bevat de volgende eigenschappen. Sommige eigenschappen zijn pas beschikbaar in hogere versies van AIR dan versie 1.0. Zie de ActionScript 3.0 Reference voor de volledige informatie over versies.

Voor eigenschappen die niet worden ondersteund in Flash Player 10.1 biedt de DRMVoucher-klasse vergelijkbare eigenschappen voor Flash Player.

Eigenschap

Beschrijving

contentData

Een DRMContentData-object dat de DRM-metagegevens bevat die in de inhoud zijn ingesloten.

detail (alleen AIR)

Een tekenreeks die de context van de statusgebeurtenis verklaart. In DRM 1.0 is DRM.voucherObtained de enige geldige waarde.

isAnonymous (alleen AIR)

Geeft aan of de inhoud die met Adobe Access is beveiligd, toegankelijk is zonder dat de verificatiegegevens van de gebruiker hoeven te worden opgevraagd (true) of dat deze wel moeten worden opgevraagd (false). De waarde "false" betekent dat de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven die overeenkomen met de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat bij de inhoudsprovider bekend zijn en door deze worden verwacht.

isAvailableOffline (alleen AIR)

Geeft aan of de inhoud die met adobe Acces is beveiligd, offline (true) of niet (false) toegankelijk mag worden gemaakt. Om digitaal beveiligde inhoud offline toegankelijk te kunnen maken, moet de bijbehorende bon in een cache worden geplaatst op het lokale toestel van de gebruiker.

isLocal

Geeft aan of de voucher die nodig is om de inhoud af te spelen, in de lokale cache is opgeslagen.

offlineLeasePeriod (alleen AIR)

Het resterende aantal dagen dat de inhoud offline mag worden bekeken.

policies (alleen AIR)

Een aangepast object dat aangepaste DRM-eigenschappen kan bevatten.

voucher

De DRMVoucher.

voucherEndDate (alleen AIR)

De absolute datum waarop de bon vervalt en de inhoud dus niet langer mag worden bekeken.

DRMStatusEvent-handlers maken

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een gebeurtenishandler maakt die de statusinformatie van de DRM-inhoud doorstuurt naar het NetStream-object dat de gebeurtenis heeft gestart. Voeg deze gebeurtenishandler toe aan een NetStream-object dat naar de beveiligde inhoud wijst.

function drmStatusEventHandler(event:DRMStatusEvent):void  
{ 
    trace(event); 
} 
function drmStatusEventHandler(event:DRMStatusEvent):void  
{ 
    trace(event); 
}