Uw eerste AIR-bureaubladtoepassing maken met Flash Professional

Voor een snelle, praktische demonstratie van de werking van Adobe® AIR® volgt u de aanwijzingen in dit onderwerp om een eenvoudige “Hello World” AIR-toepassing te maken en te comprimeren met Adobe® Flash® Professional.

Als u dit nog niet hebt gedaan, downloadt en installeert u Adobe AIR, te vinden op de volgende locatie: www.adobe.com/go/air_nl.

De Hello World-toepassing in Flash maken

Een Adobe AIR-toepassing in Flash maken, is vergelijkbaar met het maken van iedere andere FLA-toepassing. Met de volgende procedure doorloopt u het proces voor het maken van een eenvoudige Hello World-toepassing met behulp van Flash Professional.

De Hello World-toepassing aanmaken

 1. Start Flash.

 2. In het welkomstscherm klikt u op AIR om een leeg FLA-bestand aan te maken met Adobe AIR-publicatie-instellingen.

 3. Selecteer Tekstgereedschap in het venster Gereedschappen en maak een statisch tekstveld (standaard) in het midden van de stage. Maak het breed genoeg zodat het 15 -20 tekens kan bevatten.

 4. Typ de tekst “Hello World” in het tekstveld.

 5. Sla het bestand op met een naam (bijvoorbeeld helloAIR).

De toepassing testen

 1. Druk op Ctrl + Enter of selecteer Besturing ->Film testen->Testen om de toepassing te testen in Adobe AIR.Test Movie.

 2. Om de functie Debug Movie te gebruiken, voegt u eerst de ActionScript-code toe aan de toepassing. U kunt dit snel proberen door als volgt een trace statement toe te voegen:

  trace("Running AIR application using Debug Movie");
 3. Druk op Ctrl + Shift + Enter, of selecteer Debuggen->Film debuggen->Debuggen om de toepassing met Debug Movie uit te voeren.

De Hello World-toepassing ziet er als volgt uit:

De toepassing in een pakket plaatsen

 1. Selecteer Bestand > Publiceren.

 2. Onderteken het Adobe AIR-pakket met een bestaand digitaal certificaat of maak een zelfondertekend certificaat door deze stappen te volgen:

  1. Klik op de knop Nieuw naast het veld Certificaat.

  2. Vul de volgende velden in: Naam uitgever, Afdeling organisatie, Naam organisatie, E-mail, Land, Wachtwoord, en Wachtwoord bevestigen.

  3. Geef het soort certificaat op. Het soort certificaat houdt verband met het niveau van beveiliging: 1024-RSA gebruikt een 1024-bits sleutel (minder veilig), en 2048-RSA gebruikt een 2048-bits sleutel (veiliger).

  4. Sla de gegevens op in een certificaatbestand via Opslaan als, of door te klikken op de knop Bladeren... om naar een maplocatie te gaan. (Bijvoorbeeld, C:/Temp/mycert.pfx). Klik als u klaar bent op OK.

  5. Flash leidt u terug naar het dialoogvenster Digitale handtekening. Het pad en de bestandsnaam van het zelfondertekende certificaat dat u hebt gemaakt, verschijnt in het tekstvak Certificaat. Indien dit niet het geval is, voert u het pad en de bestandsnaam in of klikt u op de knop Bladeren om het te zoeken en te selecteren.

  6. Voer hetzelfde wachtwoord in als u bij stap b in het tekstveld Wachtwoord van het dialoogvenster Digitale handtekening hebt ingevoerd. Zie AIR-bestanden digitaal ondertekenen voor meer informatie over het ondertekenen van Adobe AIR-toepassingen.

 3. Druk op de knop Publiceren om de toepassing en het installatiebestand te maken. (In Flash CS4 en CS5 klikt u op de knop OK.) U moet Test Movie of Debug Movie uitvoeren om het SWF-bestand en de .xml-bestanden van de toepassing aan te maken voordat u het AIR-bestand aanmaakt.

 4. Om de toepassing te installeren, dubbelklikt u op het AIR-bestand (toepassing.air) in dezelfde map waarin u uw toepassing hebt opgeslagen.

 5. Klik op de knop Installeren in het dialoogvenster Toepassing installeren.

 6. Controleer de installatievoorkeuren en de locatie-instellingen en zorg dat het vakje ‘Toepassing opstarten na installatie’ is aangevinkt. Klik vervolgens op Doorgaan.

 7. Als het bericht Installatie voltooid verschijnt, klikt u op Afsluiten.