AIR-toepassingsdescriptorbestanden

Elke AIR-toepassing vereist een toepassingsdescriptorbestand. Het toepassingsdescriptorbestand is een XML-document waarin de basiseigenschappen van de toepassing worden gedefinieerd.

Veel ontwikkelomgevingen die ondersteuning bieden voor AIR genereren automatisch een toepassingsdescriptor wanneer u een project maakt. Als dat niet het geval is, moet u zelf een descriptorbestand maken. Een voorbeeld van een descriptorbestand met de naam descriptor-sample.xml staat in de map samples van de SDK's van AIR en Flex.

U kunt een willekeurige naam voor het descriptorbestand van de toepassing gebruiken. Wanneer u de toepassing in een pakket opneemt, wordt de naam van het descriptorbestand van de toepassing gewijzigd in application.xml en wordt het bestand in een speciale map in het AIR-pakket geplaatst.

Voorbeeld toepassingsdescriptor

In het volgende toepassingsdescriptordocument worden de basiseigenschappen ingesteld die worden gebruikt door de meeste AIR-toepassingen:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.0"> 
  <id>example.HelloWorld</id> 
  <versionNumber>1.0.1</versionNumber> 
  <filename>Hello World</filename> 
  <name>Example Co. AIR Hello World</name> 
   <description> 
    <text xml:lang="en">This is an example.</text> 
    <text xml:lang="fr">C'est un exemple.</text> 
    <text xml:lang="es">Esto es un ejemplo.</text> 
  </description> 
  <copyright>Copyright (c) 2010 Example Co.</copyright> 
  <initialWindow> 
    <title>Hello World</title> 
    <content> 
      HelloWorld.swf 
    </content> 
  </initialWindow> 
  <icon> 
    <image16x16>icons/smallIcon.png</image16x16> 
    <image32x32>icons/mediumIcon.png</image32x32> 
    <image48x48>icons/bigIcon.png</image48x48> 
    <image128x128>icons/biggerIcon.png</image128x128> 
  </icon> 
</application>

Als de toepassing een HTML-bestand als hoofdinhoud gebruikt in plaats van een SWF-bestand, is alleen het element <content> anders:

<content> 
  HelloWorld.html 
</content>