DRMStatusEvent sınıfını kullanma

Flash Player 10.1, Adobe AIR 1.0 ve üstü

Adobe Access tarafından korunan içerik başarılı bir şekilde oynamaya başladığında, NetStream nesnesi bir DRMStatusEvent nesnesi gönderir. (Başarı, lisansın doğrulandığı ve kullanıcının kimlik doğrulamasından geçip içeriği görüntüleme iznini aldığı anlamına gelir). DRMStatusEvent erişim izni olan adsız kullanıcılar için de gönderilir. Lisans, kimlik doğrulamasından geçmesi gerekmeyen adsız kullanıcının içeriği oynatmak için izni olup olmadığının doğrulanması amacıyla kontrol edilir. Adsız kullanıcıların erişimi çeşitli nedenlerden reddedilebilir. Örneğin, adsız bir kullanıcı içeriğe lisansın süresi dolduğu için erişemez.

DRMStatusEvent nesnesi lisansla ilgili bilgiler içerir. Bu bilgilere, çevrimdışıyken ya da makbuzun süresi dolduğunda ve içerik artık görüntülenemediğinde içeriğin kullanılır kılınıp kılınamayacağına dair bilgiler dahildir. Uygulama bu verileri kullanıcının politika durumunu ve izinlerini taşımak için kullanabilir.

DRMStatusEvent özellikleri

DRMStatusEvent sınıfı aşağıdaki özellikleri içerir. Bazı özellikler AIR’nin 1.0 üstü sürümlerinde kullanılır hale gelmiştir. Tam sürüm bilgileri için bkz. Adobe® Flash® Professional CS5 için ActionScript 3.0 Başvurusu.

Flash Player 10.1’de desteklenmeyen özellikler için, DRMVoucher sınıfı Flash Player için benzer özellikler sağlar.

Özellik

Açıklama

contentData

İçerikte gömülü olan DRM meta verilerini içeren bir DRMContentData nesnesi.

detail (Yalnızca AIR)

status olayının bağlamını açıklayan dize. DRM 1.0 sürümünde tek geçerli değer DRM.voucherObtained değeridir.

isAnonymous (Yalnızca AIR)

Adobe Access ile korunan içeriğin, kullanıcının kimlik doğrulama bilgilerini vermesini gerektirmeden kullanılabilir (true) veya kullanılmaz (false) olduğunu belirtir. Bir false değeri, kullanıcının, içerik sağlayıcı tarafından bilinen ve beklenenle eşleşen bir kullanıcı adı ve şifresi sağlaması gerektiği anlamına gelir.

isAvailableOffline (yalnızca AIR)

Adobe Access ile korunan içeriğin çevrimdışıyken kullanılabilir (true) veya kullanılamaz (false) olduğunu belirtir. Dijital olarak korunan içeriğin çevrimdışıyken kullanılabilir olması için, makbuzunun kullanıcının yerel bilgisayarında önbelleğe alınmış olması gerekir.

isLocal

İçeriği oynatmak için gerekli olan makbuzun yerel olarak önbelleğe alınmış olup olmadığını gösterir.

offlineLeasePeriod (yalnızca AIR)

İçeriğin çevrimdışıyken görüntülenebileceği kalan gün sayısı.

policies (Yalnızca AIR)

Özel DRM özellikleri içerebilen özel nesne.

voucher

DRMVoucher.

voucherEndDate (Yalnızca AIR)

Makbuzun süresinin dolduğu ve içeriğin artık görüntülenemediği mutlak tarih.

DRMStatusEvent işleyicisi oluşturma

Aşağıdaki örnek, olayı başlatan NetStream nesnesi için DRM içerik durumu bilgilerini çıkaran bir olay işleyicisi oluşturur. Bu olay işleyicisini korumalı içeriği işaret eden bir NetStream nesnesine ekleyin.

function drmStatusEventHandler(event:DRMStatusEvent):void  
{ 
    trace(event); 
} 
function drmStatusEventHandler(event:DRMStatusEvent):void  
{ 
    trace(event); 
}