PDF'deki sayfaları yeniden düzenleme

Sayfa döndürme

Belgedeki tüm veya seçili sayfaları döndürebilirsiniz. Döndürme 90° derecelik artışları temek alır.

 1. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Sayfaları Döndür iletişim kutusunu açın:
  • Araçlar > Sayfalar > Döndür'ü seçin.

  • Gezinme bölmesinin Sayfa Minik Resimleri panelindeki seçenekler menüsünden Sayfaları Döndür'ü seçin.

 2. Yön için döndürmenin miktarını ve yönünü seçin. Saatin Aksi Yönünde 90 Derece, Saat Yönünde 90 Derece veya 180 Derece.
 3. Sayfalar için tüm sayfaların mı, sayfa seçiminin mi veya sayfa aralığının mı döndürüleceğini belirleyin.
 4. Döndür menüsünden tek sayfa numaralarını, çift sayfa numaralarını veya her ikisini de belirtin ve döndürülecek sayfaların yönlendirmesini seçin.
  Bir sayfanızın görünümünü geçici olarak değiştirmek için Görünüm > Görünümü Döndür > Saat Yönünde veya Saatin Tersi Yönünde seçeneğini belirleyin. Orijinal sayfa yönlendirmesi PDF'yi bir sonraki açmanızda, geri yüklenir.

PDF'deki sayfaları ayıklama

Ayıklama, bir PDF'nin seçilen sayfalarını farklı bir PDF'de yeniden kullanma işlemidir. Ayıklanmış sayfalar yalnızca içeriği değil, aynı zamanda orijinal sayfa içeriğiyle ilişkilendirilen tüm form alanlarını, yorumları ve bağları da içerir.

Orijinal belgede ayıklanan sayfaları bırakabilir veya çıkartma işlemi sırasında bunları kaldırabilirsiniz; kesme ve yapıştırma veya kopyalama ve yapıştırma işlemleriyle karşılaştırılabilir; bu işlem sayfa düzeyindedir.

Not: Sayfalarla ilişkilendirilen herhangi bir yer imi veya makale akışı ayıklanamaz.
 1. PDF'yi Acrobat'ta açın ve Araçlar > Sayfalar > Ayıkla'yı seçin.
 2. Ayıklanacak sayfa aralığını belirleyin.
 3. Sayfaları Ayıkla iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatmadan önce aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:
  • Orijinal belgeden ayıklanan sayfaları kaldırmak için Ayıkladıktan Sonra Sayfaları Sil'i seçin.

  • Ayıklanan her sayfa için tek sayfalık PDF oluşturmak üzere Sayfaları Ayrı Dosyalar Olarak Ayıkla'yı seçin.

  • Orijinal sayfaları belgede bırakmak ve ayıklanan tüm sayfaları içeren tek bir PDF oluşturmak için her iki onay kutusunu da işaretlemeden bırakın.

Ayıklanan sayfalar İlk Sayfa [orijinal belge adı]- [n] adlı yeni belgeye yerleştirilir.

Not: PDF belgesinin oluşturucusu, sayfaların ayıklanmasını engellemek için güvenlik ayarlayabilir. Belgenin güvenlik ayarlarını görmek için Dosya > Özellikler'i, ardından da Güvenlik seçeneğini belirleyin.

PDF'yi birden çok belgeye bölme

Bir veya daha fazla belgeyi daha küçük birden çok belgeye bölebilirsiniz. Belge bölündüğünde, bölmeyi maksimum sayfa sayısı, maksimum dosya boyutu veya üst düzey yer imleriyle belirtebilirsiniz.

Açık bir belgeyle bir veya daha fazla PDF'yi bölme

 1. PDF'yi açın ve Araçlar > Sayfalar > Belgeyi Böl'ü seçin.
 2. Belgeyi böl iletişim kutusunda belgenin bölünmesi ölçütlerini belirtin:
  Sayfa Sayısı
  Bölmedeki her belge için maksimum sayfa sayısını belirtin.

  Dosya Boyutu
  Bölmedeki her belge için maksimum dosya boyutunu belirtin.

  Üst Düzey Yer İmleri
  Belgede yer imleri varsa, her üst düzey yer imi için tek belge oluşturun.

 3. Bölünen dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı Seçenekleri'ni tıklatın. Gerektiğinde seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.
 4. (İsteğe bağlı) Aynı bölmeyi birden çok belgeye uygulamak için Uygulanacaklar: Birden Çok'u tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle, Klasörleri Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam'ı tıklatın.

Açık bir belge olmadan bir veya daha fazla PDF'yi bölme (yalnızca Windows)

 1. Araçlar > Sayfalar > Belgeyi Böl'ü seçin.
 2. Dosyaları Ekle'yi tıklatın ve Dosyaları Ekle'yi, Klasörleri Ekle'yi seçin. Dosyaları veya klasörleri seçip Tamam'ı tıklatın.
 3. Belge açık olarak belgeleri bölmek için prosedürün 2. ve 3. adımlarını uygulayın.

Sayfayı taşıma veya kopyalama

Bir belge içerisinde veya belgeler arasında sayfaları kopyalamak veya taşımak için Gezinme bölmesindeki sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz.

Gezinme bölmesinin Sayfa Minik Resimleri panelindeki bir sayfa minik resmini sürüklediğinizde, PDF'de sayfanın nereden görüntüleneceğini belirten bir çubuk diğer minik resimlerin yanında belirir. Bu çubuk, minik resimler tek bir sütunda olduğunda üstte veya altta; birden fazla minik resim sütunu görüntülendiğinde sağda veya solda görüntülenir.

Sayfa minik resimlerini kullanarak PDF içindeki bir sayfayı taşıma veya kopyalama

 1. Sayfa Minik Resimleri panelini açmak için Gezinme bölmesindeki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatarak bir ya da daha fazla minik sayfa resmi seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir sayfayı taşımak için ilgili sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunu veya sayfa minik resminin kendisini yeni konuma sürükleyin. Sayfa minik resminin yeni konumunu göstermek için bir çubuk görüntülenir. Sayfalar yeniden numaralandırılır.

  • Sayfayı kopyalamak için sayfa minik resmini Ctrl tuşu basılı olarak ikinci konuma sürükleyin.

Sayfa minik resimlerini kullanarak iki PDF arasında sayfa kopyalama

 1. İki PDF'yi de açın ve yan yana görüntüleyin.
 2. Her iki PDF için de Sayfa Minik Resimleri panellerini açın.
 3. Sayfa minik resmini hedef PDF'nin Sayfa Minik Resimleri paneline sürükleyin. Sayfa belgeye kopyalanır ve sayfalar yeniden numaralandırılır.

Sayfa silme veya yenisiyle değiştirme

Bir PDF sayfasının tümünü başka bir PDF sayfasıyla değiştirebilirsiniz. Yalnızca orijinal sayfadaki metin ve görüntüler değiştirilebilir. Orijinal sayfayla ilişkilendirilen bağlar ve yer imleri gibi etkileşimli öğeler etkilenmez. Aynı biçimde, değiştirilen sayfayla daha önceden ilişkilendirilmiş olabilecek yer imleri ve bağlar da taşınmaz. Bununla birlikte yorumlar taşınır ve belgedeki mevcut yorumlarla birleştirilir.

Sayfaları sildikten veya değiştirdikten sonra yeniden yapılandırılan dosyayı yeniden adlandırmak ve olası en küçük dosya boyutuna getirmek için kaydetmek üzere Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanmak iyi bir fikirdir.

Grafiği tam boyut görüntüle
Değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra sayfa Sayfanın yer imleri ve bağları aynı konumlarda kalır.

Sil komutunu kullanarak sayfaları silme

Not: Sil komutunu geri alamazsınız.
 1. Araçlar > Sayfalar > Sil'i seçin.
 2. Silinecek sayfa aralığını girin ve Tamam'ı tıklatın.

  Bütün sayfaları silemezsiniz; belgede en az bir sayfa kalmalıdır.

  Tercihler iletişim kutusunun Sayfa Görüntüle panelinde Mantıksal Sayfa Numaralarını Kullan seçeneğini belirlediyseniz, sayfa numarasının mantıksal eşdeğerini silmek için parantez içine sayfa numarasını girebilirsiniz. Örneğin, belgenin ilk sayfası i olarak numaralandırılmışsa, Sayfaları Sil iletişim kutusuna (1) girebilirsiniz, sayfa silinir.

Sayfa minik resimlerini kullanarak sayfaları silme

 1. Sayfa Minik Resimleri panelinde, bir sayfa veya sayfa grubu seçin.
 2. Sayfa Minik Resimleri paneli seçenekler menüsünden Sayfaları Sil'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın içeriğini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF belgesini açın.
 2. Araçlar > Sayfalar > Değiştir'i seçin.
 3. Değiştirilen sayfaları içeren belgeyi seçin ve Seç'i tıklatın.
 4. Orijinal alanında orijinal belgedeki değiştirilecek sayfaları girin.
 5. Değiştirme alanında, değiştirilecek sayfa aralığının ilk sayfasını girin. Son sayfa, orijinal belgede değiştirilecek sayfa sayısına göre hesaplanır.

Sayfa minik resmi kullanarak sayfaları değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz sayfaları içeren PDF'yi açın ve ardından değiştirilecek sayfaları içeren PDF'yi açın.
 2. Değiştirilecek sayfaları içeren PDF'nin Sayfalar panelinde sayfayı veya sayfa grubunu seçin:
  • Değiştirme sayfaları olarak kullanmak istediğiniz sayfa minik resimlerinin sayfa numarası kutularını seçin.

  • Birden fazla sayfa minik resmini seçmek için üst karakter tuşuyla birlikte tıklatın. Ctrl tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.

  • Sayfa minik resimleri grubunun çevresine bir dikdörtgen sürükleyin.

 3. Seçili sayfa minik resimlerini Ctrl ve Alt tuşlarına basılı tutarak hedef belgenin sayfalar paneline sürükleyin. İşaretçi, değiştirmek istediğiniz ilk sayfa minik resminin sayfa numarası kutusunun hemen üzerinde olduğunda fare düğmesini serbest bırakın, böylece bu sayfalar vurgulanır.

  İlk belgede seçtiğiniz sayfalar, yeni sayfaları bırakmayı seçtiğiniz sayfa numarasından başlayarak ikinci belgedeki aynı sayfa numaralarının yerini alır.

Sayfaları yeniden numaralandırma

Belge sayfalarındaki sayfa numaraları her zaman sayfa minik resimlerindeki ve Sayfa Gezinme araç çubuğundaki sayfa numaralarıyla eşleşmez. Sayfalar, belgenin ilk sayfası için 1'den başlayarak tam sayılarla numaralandırılır. Bazı PDF'ler telif hakkı sayfası veya içindekiler tablosu gibi ön bölümde yer alması gereken içeriğe sahip olabileceğinden, gövde sayfaları Sayfa Gezinme araç çubuğunda gösterilen sayfalandırmayı takip etmeyebilir.

Grafiği tam boyut görüntüle
Mantıksal sayfa numaralandırmasıyla (alt) karşılaştırıldığında basılı sayfa numaralandırması (üst)

Belgenizdeki sayfaları çeşitli yöntemlerle numaralandırabilirsiniz. Sayfa grupları için 1, 2, 3 veya i, i, iii veya a, b, c gibi farklı numaralandırma stilleri belirleyebilirsiniz. Ön-ek ekleyerek de numaralandırma sistemini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bölüm 1 için numaralandırma 1-1, 1-2, 1-3 vb.; bölüm 2 için 2-1, 2-2, 2-3 vb. olabilir.

Sayfaları Numaralandır komutunu kullanma yalnızca Sayfalar panelindeki minik resimleri etkiler. Üstbilgiler ve altbilgiler özelliğini kullanarak PDF'ye fiziksel olarak yeni sayfa numaraları ekleyebiliriz.
 1. Sayfa Minik Resimleri panelini açmak için Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden Sayfaları Numaralandır'ı seçin.
 2. Bir sayfa aralığı belirtin. (Seçili, Sayfa Minik Resimleri panelinde seçili sayfaları belirtir.)
 3. Aşağıdakilerden birini seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın:
  Yeni Bölüme Başla
  Yeni numaralandırma dizisini başlatır. Açılan menüden bir stil seçin ve bölümün başlangıç sayfa numarasını girin. İstiyorsanız, bir ön-ek belirtin.

  Önceki Bölümde Kullanılan Numaralandırmayı Seçili Sayfalara Genişlet
  Numara sırasına önceki sayfadan başlayarak kesinti olmadan devam eder.