Temel yazdırma görevleri

PDF yazdırma

İstediğiniz yazdırma seçeneği Yazdır iletişim kutusunda varsa, bu seçeneği yazıcı sürücüsü aracılığıyla değil buradan ayarlamayı tercih edin. Adobe® PDF'yi yazdırmak istediğiniz bilgisayarın yerel, paylaşılan veya ağ yazıcısına bağlı olması ve bu yazıcıyı kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir.

 1. Yazıcınız için doğru yazıcı sürücüsünü kurmuş olduğunuzdan emin olun.
 2. Yapışkan notlar gibi yorumları yazdırmak için, Tercihler iletişim kutusunda Yorumlama'yı seçin ve Notları ve Açılır Menüleri Yazdır seçeneğini belirtin.
 3. Yazdır düğmesini  tıklatın veya Dosya > Yazdır'ı seçin.
 4. Yazdır iletişim kutusunun üst kısmındaki menüden bir yazıcı seçin.
 5. Kağıt boyutunu, sayfa yönlendirmesini ve diğer genel yazdırma seçeneklerini belirtmek için Dosya Ayarı düğmesini tıklatın. Seçenekler, yazıcıya ve sürücüye göre değişir. Ayrıntılar için yazıcı sürücünüzün belgelerine bakın.
 6. İşletim sisteminizde ek yazıcı sürücüsü seçenekleri ayarlayın.
 7. Yorumları veya formları yazdırmak için, Yorumlar Ve Formlar açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.
 8. Hangi sayfaların yazılmasını istediğinizi belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın.
Temel yazdırma görevleri hakkında ipuçları için Yazdır iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki Yardım düğmesini  tıklatın.

Yazdır iletişim kutusundaki seçenekler

Adobe Acrobat Yazdır iletişim kutusundaki seçeneklerin çoğu diğer uygulamalarda da aynıdır; bununla birlikte işletim sistemine özgü bazı küçük farklılıklar olacaktır.

Yorumlar Ve Formlar
Hangi görünür içeriğin yazdırılacağını belirler.
Belge
Belge içeriğini ve form alanlarını yazdırır.

Belge Ve İşaretleyiciler
Belge içeriğini, form alanlarını ve yorumları yazdırır.

Belge Ve Damgalar
Belgeyi, form alanlarını ve damgaları yazdırır ama not yorumları ve kalem çizgileri gibi diğer işaretleyicileri yazdırmaz.

Sadece Form Alanları
Etkileşimli form alanlarını yazdırır ama belge içeriğini yazdırmaz.

Mevcut Görünüm / Seçili Grafik
Mevcut görünümde görünür durumda olan sayfa alanını (metin, yorumlar vb. dahil) yazdırır. Hiçbir sayfa seçili değilse (Mevcut Görünüm), bir sayfa veya birden çok sayfa seçiliyse (Seçili Sayfalar) ya da Anlık Görüntü aracı kullanılarak sayfadaki bir alan seçilmişse (Seçili Grafik), seçenek adı da buna göre değişir.

Mevcut Sayfa
Mevcut görünümde görünür durumdaki sayfayı yazdırır.

Sayfalar
Açık PDF'de yazdırılacak olan sayfa aralığını belirler. Aralık belirten sayıları tire ile, birden çok sayfayı veya aralığı ise virgül veya boşlukla birbirinden ayırın. Sayfa Görüntüleme Tercihleri'nde Mantıksal Sayfa Numaraları Kullan seçeneği seçiliyse, Romen rakamları veya gerçek sayfa numaralarını kullanarak, sayfalarda yazdırılacak numaralarla eşleşen numaraları girebilirsiniz. Örneğin, bir belgenin ilk sayfası iii olarak numaralandırılmışsa, o sayfa için iii veya 1 girebilirsiniz. Yalnızca Tek Sayfalar veya Yalnızca Çift Sayfalar, bir aralıkta hangi sayfaların yazdırılacağını etkiler. Örneğin, Yalnızca Çift Sayfalar seçiliyken, 2, 7-10 sayılarını içeren bir sayfa aralığında sadece 2, 8 ve 10 numaralı sayfalar yazdırılır.
Belirli bir sayfadan belgenin sonuna kadar yazdırmak için, sayfa sayısını bir tireyle birlikte girin. Örneğin, "11-" yazdığınızda, sayfa 11'den belgenin son sayfasına kadar yazdırılır.

Alt küme
Aralıktaki Tüm Sayfalar'ı seçin veya sadece belirlenen aralıktaki sayfaları yazdırmak için, Yalnızca Tek Sayfalar veya Yalnızca Çift Sayfalar'ı seçin.

Sayfaları Ters Çevir
Sayfaları ters sırayla yazdırır. Sayfa aralıkları girilmişse, sayfalar, girildikleri sıranın tersi sırayla yazdırılır. Örneğin, Sayfalar kutusunda 3-5, 7-10 varsa, Sayfaları Ters Çevir seçeneği, önce sayfa 10-7'yi sonra 5-3'ü yazdırır.

Sayfa Ölçekleme
Yazdırma sırasında sayfaları küçültür, büyütür veya böler.
Yok
Bir sayfanın sol üst veya ortasını (otomatik olarak döndürülmüş veya ortalanmışsa) ölçeklemeksizin yazdırır. Kağıda sığmayan sayfalar veya seçimler kırpılır.

Yazdırılabilir Alana Sığdır
Her sayfayı, o sırada seçili kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına sığacak şekilde küçültür veya büyütür. PostScript® yazıcılarda, kağıdın yazdırılabilir alanını PPD belirler.

Yazdırılabilir Alana Küçült
Büyük sayfaları, o sırada seçili kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültür, ama küçük sayfaları büyütmez. Bir alan seçiliyse ve o sırada seçili kağıdın yazdırılabilir alanından daha büyükse, yazdırılabilir alana sığacak şekilde ölçeklenir. Bu seçenek, N sayfalı yazdırma sırasında her zaman etkindir.

Büyük Sayfaları Döşe
Belirlenen ölçekte seçili kağıt boyutundan daha büyük olan sayfalara döşeme uygular. Bu sayfalar birden çok kağıda bölüştürülür. Bu seçenek belirlenirse, Döşeme Ölçeği, Çakışma, Kesme İşaretleri ve Etiketler'in ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Bütün Sayfaları Döşe
Boyutu ne olursa olsun bütün sayfalara döşeme uygular. Ancak, sadece belirlenen ölçekte seçili kağıt boyutundan daha büyük olan sayfalar birden çok kağıda döşenir. Bu seçenek belirlenirse, Döşeme Ölçeği, Çakışma, Kesme İşaretleri ve Etiketler'in ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Her Kağıda Birden Çok Sayfa
Aynı kağıda birden çok sayfanın yazdırıldığı Üstte N sayfalı yazdırmayı etkinleştirir. Bu seçenek belirlendiğinde, Kağıt Başına Sayfa Sayısı, Sayfa Sırası, Sayfa Kenarlığını Yazdır ve Sayfaları Otomatik Döndür ayarlarını da belirleyebilirsiniz.
Not: Acrobat uygulamasında üstte n sayfalı yazdırma, yazıcı sürücüsünün üstte N sayfalı yazdırma özelliklerinden bağımsızdır. Acrobat yazdırma ayarları, yazıcı sürücüsünün üstte N sayfalı ayarlarını yansıtmaz. Üstte N sayfalı yazdırmayı Acrobat içinde veya yazıcı sürücüsünde seçin; ikisinde birden seçmeyin.

Kitapçık Yazdırma
Katlandığında doğru sırada olacak şekilde, aynı kağıda birden çok sayfa yazdırır. Yazıcının çift yüzlü yazdırmayı (yaprağın iki tarafına birden yazdırmayı) desteklemesi gerekir. Acrobat, olanak varsa, kitapçık yazdırma için çift yüzlü yazdırmayı otomatik olarak etkinleştirir.

Kağıt Başına Sayfa Sayısı
Üstte N sayfalı yazdırma sırasında, yatay ve dikey olarak, önceden tanımlanmış sayıda veya özelleştirilmiş bir sayıda (en çok 99) sayfa yazdırır. Menüden önceden tanımlanmış sayılardan birini seçerseniz, Acrobat en iyi kağıt yönlendirmesini otomatik olarak seçer.

Sayfa Sırası
Üstte N sayfalı yazdırma sırasında kağıtların nasıl dizileceğini tanımlar. Yatay ayarı, sayfaları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Yatay Ters ayarı, sayfaları sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Dikey ayarı, sayfaları yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yerleştirir. Dikey Ters ayarı, sayfaları yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru yerleştirir. Her iki Ters ayarı, Asya dillerindeki belgeler için uygundur.

Sayfa Kenarlığını Yazdır
Üstte N sayfalı yazdırma sırasında, kırpma kutusunu (PDF sayfalarının sayfa sınırları) çizer.

Otomatik Döndür Ve Ortala
Yazıcı özelliklerinde belirtilen yönle eşleşmesi için sayfa yönlendirmesini ayarlayın.

Kağıt Kaynağını PDF Sayfa Boyutuna Göre Seç (Windows)
Çıktı tepsisini belirlemekte, sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu seçenek, birden çok kağıt boyutu içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.

Dosyaya Yazdır (Windows)
Belgenin, aygıta bağımlı bir PostScript dosyasını oluşturur. Ortaya çıkan dosya, belirli aygıt özelliklerinin etkinleştirilmesi ve kontrol edilmesi için kodlar içerir; bu da dosyayı, hedef aygıttan başka aygıtlarla daha az uyumlu hale getirir. PostScript dosyaları oluştururken daha iyi sonuçlar almak için, PostScript Olarak Kaydet komutunu kullanın. PostScript Olarak Kaydet komutu Reader® uygulamasında kullanılamaz.
Not: PostScript dosyası oluşturmak için, PostScript yazıcınızın olması gerekmez.

Yazdırma İpuçları
Internet bağlantınız varsa bu seçenek, yazdırma sorunlarının nasıl giderileceği hakkında bilgi edinmek için Adobe Web sitesine bağlanır.

Gelişmiş
Ek yazdırma ayarları için bir veya birden çok panel açar.

Yorumları Özetle
Bir belgedeki yorumlardan, yazdırılabilir nitelikte, ayrı bir PDF oluşturur. Web tarayıcıdan yazdırdığınızda ya da PDF Portföylerinde birden fazla belge yazdırdığınızda bu seçenek kullanılamaz. Bkz. Yorum özeti yazdırma.

Ek kaynaklar

Yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, şu kaynaklara bakın:

Sayfanın bir kısmını yazdırma

 1. Düzenle > Anlık görüntü al'ı seçin.
 2. Sürükleyerek, yazdırmak istediğiniz alanın çevresini işaretleyin.

  Acrobat uygulaması, seçilen alanı panoya kopyalar.

 3. Dosya > Yazdır'ı seçin ve Seçili Grafik seçeneğini belirleyin.

Yazdır Katmanlar

Normalde, katmanlar içeren bir PDF'yi yazdırdığınızda, sadece ekranda görünür durumda olan içerik yazdırılır. Ancak, katmanlı bir PDF'yi oluşturan kişi, filigranlar veya gizli bilgiler gibi bazı katmanlı içeriğin, ekrandaki görünürlüğünden bağımsız olarak yazdırılması (veya yazdırılmaması) gerektiğini belirleyebilir. Belge, ekranda göründüğünden farklı şekilde yazdırılmak üzere tasarlanmışsa, Yazdır iletişim kutusunda bir mesaj çıkabilir. Yazdır iletişim kutusundaki Önizleme görüntüsü sayfayı daima, yazdırılacağı şekilde gösterir.

Not: Acrobat'ta katmanlarla çalışmak için, kaynak dosyayı, Acrobat 6 (PDF 1.5) gibi, katmanları koruyan bir PDF hazır ayarını kullanarak PDF'ye dönüştürün.

Katmanların nasıl yazdırılacağını görüntüleme

 1. Gezinme panelinde katmanlar simgesini tıklatın.
 2. Seçenekler menüsünde, Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula'yı seçin.
  Not: PDF oluşturulduğu sırada belirlenmiş olan görünürlük ayarlarına bağlı olarak, Seçenekler menüsünde Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula seçeneği bulunmayabilir.

Katman için yazdırma seçeneklerini değiştirme

 1. Gezinme panelinde katmanlar simgesini tıklatın.
 2. Katmanlar alanını genişletin, bir katman seçin, sonra da Seçenekler menüsünden Katman Özellikleri'ni seçin.
 3. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, Yazdır açılır menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:
  Her Zaman Yazdırılabilir
  Katmanı yazdırılmaya zorlar.

  Hiçbir Zaman Yazdırılamaz
  Katmanı yazdırılmamaya zorlar.

  Görülebilirken Yazdırılabilir
  Yazılı çıktının ekranda görünenle aynı olmasını sağlar.
  Not: Reader'da Katman Özellikleri iletişim kutusunu açabilir ancak ayarları değiştiremezsiniz.

Yazdırma hazır ayarları oluşturma

Bir PDF, bir yazdırma hazır ayarları kümesi içerebilir; bu küme, temel yazdırma seçeneklerini içeren, belgeye özgü değerlerden oluşur. Bir belge için yazdırma hazır ayarı oluşturarak, o belgeyi her yazdırdığınızda Yazdır iletişim kutusunda belirli seçenekleri elle ayarlamaktan kurtulursunuz. En iyisi bir PDF için yazdırma ayarlarını, oluşturduğunuz sırada tanımlamaktır, ama yazdırma hazır ayarları da PDF'ye istediğiniz zaman temel yazdırma ayarlarını eklemenizi sağlayan bir araçtır.

 1. Dosya > Özellikler'i seçip Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 2. Yazdır İletişim Kutusu Hazır Ayarları kısmındaki seçenekleri ayarlayıp Tamam düğmesini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusunu sonraki açışınızda değerler otomatik olarak hazır ayar değerlerine getirilecektir. Bu ayarlar PDF Portföyünde tek tek PDF'leri yazdırdığınızda da kullanılır.

Not: Bir PDF'nin yazdırma ayarlarını korumak için, yazdırma hazır ayarlarını oluşturduktan sonra PDF'yi kaydetmeniz gerekir.

Yazdır İletişim Kutusu Hazır Ayarları

Sayfa Ölçekleme
Yazdır iletişim kutusundaki Sayfa Ölçekleme seçeneğini, belirlediğiniz seçenekle önceden doldurur:
Varsayılan
Uygulamanın varsayılan ayarını kullanır; bu ayar, Yazdırılabilir Alana Küçült'tür.

Yok
Yazdırılabilir alana sığdırmak için otomatik ölçeklemeyi önler. Bu ayar, mühendislik belgelerinde sayfa içeriğinin ölçeğinin korunmasında veya yasal nedenlerle belgelerin belirli bir punto boyutunda yazdırılması gerektiğinde yararlıdır.

Çift Yüzlü Mod
Çift yüzlü seçeneklerinden birini belirlerseniz, en iyi sonucu almak için, seçili yazıcının çift yüzlü yazdırmayı desteklemesi gerekir.
Tek Yönlü
Kağıdın tek yüzüne yazdırır.

Çift Yönlü Uzun Kenarı Çevir
Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, uzun kenarından ters döndürülür.

Çift Yönlü Kısa Kenarı Çevir
Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, kısa kenarından ters döndürülür.

Sayfa Boyutuna Göre Kağıt Kaynağı
Yazdır iletişim kutusundaki aynı adlı seçeneği belirler. Çıktı tepsisini belirlemekte, sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu seçenek, birden çok kağıt boyutu içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.

Sayfa Aralığını Yazdır
Yazdır iletişim kutusunun Yazdırma Aralığı bölümündeki Sayfalar kutusunu, burada girdiğiniz sayfa aralıklarıyla baştan doldurur. Bu seçenek, belgelerin hem yönerge sayfalarını hem de yasal bildirim sayfalarını içerdiği iş akışlarında yararlıdır. Örneğin, sayfa 1-2 bir formun doldurulması hakkındaki yönergeleri içeriyor, sayfa 3-5 formun kendisini içeriyorsa, yazdırma işinizi sadece formun birden çok kopyasını yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kopya Sayısı
Yazdır iletişim kutusundaki Kopya Sayısı kutusunu baştan doldurur. 2 ile 5 arasında bir sayı belirtin veya uygulamanın varsayılan değeri olan tek kopyayı kullanmak için Varsayılan seçin. Bu kısıtlama, çok sayıda istenmeyen kopya yazdırılmasını önler.