Kamera ve Mikrofon

Bu paneldeki ayarlar web sitelerinin ses ve görsel veri kaydetmek için bilgisayarınızın kamera ve mikrofonunu nasıl kullanabileceğini denetler. Kameraların ve mikrofonların kullanımında gizlilik söz konusu olabileceğinden Flash Player herhangi bir web sitesi için kamera veya mikrofonu etkinleştirmeden önce varsayılan olarak izin ister. Açıkça siteye izin vermediğiniz sürece hiçbir web sitesi kameranızı veya mikrofonunuzu kullanamaz. Bu varsayılanı geçersiz kılmak ve kamera ve mikrofon kullanımına belirli sitelere göre izin vermek veya kullanımı engellemek için Kamera ve Mikrofon panelini kullanın.

Kamera ve mikrofon ayarları

Flash Player'da kamera ve mikrofon ayarlarını belirlemek için bu paneli kullanın.
  • Bir site kamera veya mikrofonu kullanmak istediğinde sor (önerilir)

    Bu seçeneği belirlediğinizde (varsayılan) kameranızı veya mikrofonunuzu kullanmaya çalışan herhangi bir web sitesinin sizden izin istemesi gerekir. Bu eylem, hem ziyaret etmiş olduğunuz hem de henüz ziyaret etmemiş olduğunuz web siteleri için de geçerlidir.

  • Tüm sitelerin kamera ve mikrofonu kullanmasını engelle

    Bu seçeneği belirlediğinizde kameranızı veya mikrofonunuzu kullanmaya çalışan herhangi bir web sitesinin erişimi engellenir. Bir web sitesinin kameranızı veya mikrofonunuzu kullanıp kullanamayacağı size bir daha sorulmaz. Bu eylem, hem ziyaret etmiş olduğunuz hem de henüz ziyaret etmemiş olduğunuz web siteleri için de geçerlidir. Belirli sitelerin kamera ve mikrofonu kullanmasına izin vermek istiyorsanız Siteye göre kamera ve mikrofon ayarları öğesini tıklatın ve siteye izin vermek için Ekle düğmesini tıklatın.

Siteye göre kamera ve mikrofon ayarları...

Bilgisayarınızda daha önce ziyaret ettiğiniz, kamera veya mikrofonu kullanmak için izin istemiş olan web sitelerinin bir listesini görüntüler. Listedeki sitelere göre kameranızın ve mikrofonunuzun kullanımına izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz. Ayrıca bunların kullanılması için sizden izin istenilmesini de gerektirebilirsiniz. Son olarak listeden siteleri kaldırmayı seçebilirsiniz. Bir siteyi kaldırmak Flash Player'da o site için depolanmış tüm ayarları ve verileri siler.

Liste ilk başta yalnızca zaten ziyaret etmiş olduğunuz siteleri içerir. Henüz ziyaret etmediğiniz siteler için kamera ve mikrofon ayarları belirtmek isterseniz listeye site eklemeyi seçebilirsiniz. Bir site listeye eklendiğinde, sitenin her zaman kamerayı ve mikrofonu kullanmasına izin verip vermemeyi, izin istemesini veya kameranın veya mikrofonun hiçbir zaman o site tarafından kullanılmamasını belirtebilirsiniz.

Not: Siteye göre kamera ve mikrofon ayarları panelini kullanarak ekleyip kaldırdığınız herhangi bir web sitesi diğer tüm Ayarlar Yöneticisi panellerinde görüntülenen listelere de eklenir veya bunlardan kaldırılır. Örneğin, Siteye göre kamera ve mikrofon ayarları listesine bir web sitesi ekler ve bunun için yerel depolama ayarları belirtirseniz ve ardından Siteye göre eş destekli ağ ayarları sekmesine gidip aynı web sitesini silerseniz, site tüm Flash Player ayarlarıyla birlikte diğer sekmeden de silinir.