FLV ve F4V video dosyaları için ipucu noktalarıİpucu noktaları sunumda diğer eylemleri başlatmak için videonun kayıttan yürütmesine neden olur, videoyu animasyon, metin, grafik ve diğer etkileşimli içerikle senkronize etmenizi sağlar. Örneğin, ekranın bir alanında video oynatılırken, başka bir alanında da metin ve grafik görüntülenen Flash sunumları oluşturabilirsiniz.

Her ipucu noktası bir addan, videonun oluşturulduğu zamandan, ipucu noktası türünden ve isteğe bağlı parametrelerden oluşur. İpucu noktası zamanlarını belirttiğiniz format: saat:dakika:saniye:milisaniye. Kodlanmış video dosyası Flash SWF dosyasında kayıttan yürütüldüğünde ve video ipucu noktası tarafından belirtilen geçen süreyi oynattığında ya da aradığında belirttiğiniz eylem tetiklenir.

Adobe Media Encoder , Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusu kullanılarak ipucu noktalarını video kliplere gömmenizi sağlar. Her ipucu noktasına ActionScript™ ile kullanılabilen etkinlik türü ve parametre ya da sunumda diğer eylemleri başlatacak programlı olarak video kayıttan yürütmeye neden olan Flash FLVPlayback bileşenini atayabilirsiniz.

Not: Kodlandırılmış FLV video klibe gömülü ipucu noktalarına ek olarak FLVPlayback bileşenini kullanarak da ipucu noktaları oluşturabilirsiniz. Bu bileşeni kullanarak video klibin kendisine gömülü olmayan ipucu noktası oluşturabilirsiniz; bu da tetiklenen etkinliklerde büyük esneklik sağlar. Daha fazla bilgi için ActionScript 2.0 Bileşenler Dil Referansı veya ActionScript 3.0 Bileşenler Dil Referansı'nda FLVPlayback bileşenine bakın.

İpucu noktası meta verilerinin F4V ve FLV dosya türlerinde farklı depolandığını unutmayın. F4V ve FLV dosyalarındaki ipucu noktaları arasındaki farklar ve bunların Flash'da nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz. “İpucu noktalarını ve meta verileri kullanma”, ActionScript 3.0 programlama .

F4V video dosyasındaki ipucu noktasıyla ilgili eylem senkronize etmek için ipucu noktası verilerini onXMPData() geri çağırma işlevlerinden almanız ve ipucu noktasını ActionScript 3.0'daki Zamanlayıcı sınıfını kullanarak tetiklemeniz gerekir. onXMPData() geri çağırma işlevi Adobe F4V video dosyasına gömülü Adobe Extensible Metadata Platform (XMP) özelindeki bilgileri alır. XMP meta verilerinde diğer video meta verilerinin yanı sıra ipucu noktaları da vardır. XMP meta verileri Flash Player 10 ile başlatılıp Flash Player ve Adobe AIR'nin sonraki sürümlerinde desteklenmektedir. onXMPData() ve F4V ipucu noktaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. “onXMPData() kullanma”, ActionScript 3.0 programlama.

Adobe Premiere Pro ve Adobe After Effects işaretleyicilerinden ipucu noktaları oluşturma

Kompozisyon işaretleyicileri(After Effects) ve sıra işaretleyicileri (Adobe Premiere Pro) Flash ipucu noktalarına dönüştürülebilir. Premiere Pro ya da After Effects'te işaretleyiciler oluşturulduğunda Flash ipucu noktası adını, parametrelerle ilgili adları ve değerleri girebilir, oluşturulacak ipucu noktası türünü (örneğin, Olay ve Gezinti ipucu noktaları) seçebilirsiniz. Kompozisyon işaretleyicilerinden ya da sıra işaretleyicilerinden Adobe Flash ipucu noktaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. After Effects Yardım veya Adobe Premiere Pro Yardım.

İpucu noktası XML dosyası hakkında

İpucu noktası XML dosyası ipucu noktası verilerinizi kaydedip bunları diğer video kliplere uygulamanızı sağlar. XML formatı platformlar arasında paylaşmanız ve F4V ya da FLV ipucu noktası formatını destekleyen videolara uygulamanız sağlanır. Dosyanın bir örneği aşağıda gösterilmektedir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<FLVCoreCuePoints> 
  <CuePoint> 
    <Time>2000</Time> 
    <Type>navigation</Type> 
    <Name>CuePoint1</Name> 
  <Parameters> 
    <Parameter> 
      <Name>CuePoint1</Name> 
      <Value>Introduction</Value> 
    </Parameter> 
    <Parameter> 
      <Name>Cast</Name> 
      <Value>ActorNames</Value> 
    </Parameter> 
  </Parameters> 
  </CuePoint>
Önemli: İpucu noktası XML dosyasını değiştirdiyseniz ve geçersiz değerler ya da bozuk XML söz dizimi eklediyseniz Adobe Media Encoder dosyayı yükleyemeyecektir.

İpucu noktası XML dosyasıyla ilgili DTD (Belge Türü Tanım) aşağıda gösterilmektedir (DTD, desteklenen öğeler listesi ve XML dosyasının kendi içinde anlamlarına sahip XML dosyasının geçerli belge yapısını tanımlar):

<!DOCTYPE FLVCoreCuePoints [ 
<!ELEMENT FLVCoreCuePoints(CuePoint+)> 
<!-- FLVCoreCuePoints is the root element in the XML file and must contain at least one CuePoint element --> 
<!ELEMENT CuePoint(Time, Type, Name, Parameters?)> 
<!-- CuePoint contains the data for a particular cue point, and must contain one each of 
  Time, Type, and Name elements, and may contain one Parameters element --> 
<!ELEMENT Time(#CDATA)> 
<!-- Time contains the cue point time as an integer in milliseconds --> 
<!ELEMENT Type(#CDATA)> 
<!-- Type contains the cue point type as a case-sensitive string, either "event" or "navigation" --> 
<!ELEMENT Name(#CDATA)> 
<!-- Name contains the cue point name as a text string; it also can contain a parameter name when appearing 
  inside a Parameter element --> 
<!ELEMENT Parameters(Parameter+)> 
<!-- Parameters contains the cue point's parameters. It must contain at least one Parameter element --> 
<!ELEMENT Parameter(Name, Value)> 
<!-- Parameter contains the data for one of a cue point's parameters. It must contain one each of 
  Name and Value elements --> 
<!ELEMENT Value(#CDATA)> 
<!-- Value contains the value-part of the name-value pair for a cue point parameter --> 
]>

İpucu noktası XML DTD'si tarafından konulan kısıtlamalara ek olarak şu özellikler de XML formatına uygulanır:

 • DTD'deki etiketlerde yer alan verileri dikkate alan tüm yorumların okunması zorunludur; uyumsuz XML hataya neden olur.

 • İpucu noktalarının XML dosyasında artan zamanlı olarak görüntülenmesi gerekir; verilen süreye yalnızca bir ipucu noktası atanmış olabilir.

 • XML formatı UTF‑8 olarak yazılır. Diğer kodlama türleri kodlamalı XML deklarasyonu aracılığıyla düzgün açıklandılarsa desteklenirler (örneğin, <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> veya dosyadaki BOM işaretleyicisi.

 • İzin verilen türler yalnızca “olay” ve “gezinti” olur; her ikisinin de küçük harf kullanılarak yazılması gerekir.

 • Sürenin milisaniye cinsinden tam sayı olarak belirtilmesi gerekir. Ondalık sayı ayırıcı işareti olarak nokta kullanamazsınız (örneğin, 12.123 XML dosyasının başarısız olmasına neden olur).

 • Başarılı bir şekilde yüklenmeyen ipucu noktası dosyaları hata mesajı üretir.

Adobe Soundbooth ve ipucu noktası XML dosyası

Ses düzenleme uygulaması olan Adobe Soundbooth™ ipucu noktası XML dosyasını içe ve dışa aktarabilir. İpucu noktası XML dosyasını Soundbooth uygulamasında oluşturmanın bir avantajı da kendine ait Video panelinin ses düzenlenirken video çekimini kayıttan yürütmenizi sağlamasıdır. Böylece, dosyanın hem video, hem de ses bileşenlerini kullanarak ipucu noktası işaretleyicisi eklemeniz sağlanır. Videoyu Adobe Media Encoder kullanarak kodlamaya hazırsanız ipucu noktası dosyasını Soundbooth uygulamasından içe aktarabilir ve FLV dosyasını kodlamak için ipucu noktalarını kullanabilirsiniz. İpucu noktaları oluşturmak için Soundbooth kullanma ve ipucu noktaları XML dosyasını Adobe Media Encoder uygulamasına içe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Flash ile çalışma bilgilerine ve Soundbooth kullanma konusundaki videoya bakın.

Adobe F4V ve FLV dosyaları için ipucu noktalarını tanımlama ve gömme

İpucu noktaları sunum içindeki diğer eylemleri başlatmak için video kayıttan yürütmesi sağlar. Örneğin, ekranın bir alanında video oynatılırken, başka bir alanında da metin ve grafik görüntülenen Flash sunumları oluşturabilirsiniz. Videoya yerleştirilen bir ipucu noktası, metin ve grafiklerin videonun içeriğiyle ilgili kalırken güncelleştirmeyi başlatır.

Her işaret noktası bir addan ve oluştuğu süreden oluşur. İpucu noktası zamanlarını belirttiğiniz format: saat:dakika:saniye:milisaniye.

İpucu noktası oluşturma

 1. Kodlama kuyruğundan ipucu noktalarını gömmek istediğiniz videoyu seçin.

  Kodlama listesinde video seçmek için video kodlama kuyruğunda video adını tıklatın.

 2. Video klip için kodlama ayarları belirtmediyseniz hemen belirtin. Videonun FLV veya FV4 kodlama formatını kullandığını doğrulayın. FLV veya F4V video dosyalarında ipucu noktalarını gömebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Adobe Media Encoder ile video ve ses kodlama.

 3. Düzenle > Dışa Aktarma Ayarları'nı seçin.

  Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

 4. İpucu noktası kontrolleri Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun sol alt köşesinde bulunur.

  İpucu noktası kontrolleri.

 5. İpucu noktasını gömmek istediğiniz yerdeki videoda belirli noktayı bulmak için oynatma kafasını kullanın. Daha büyük kesinlik için, milisaniyelik artışlarda oynatma kafasını hareket ettirmek için Sol ve Sağ Ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için oynatma kafasını seçip konumunu daha fazla ayarlamak için ok tuşlarını kullanın.

  Belirli bir süreyi belirtmek için videoda ipucu noktasını gömmek istediğiniz yerdeki noktaya oynatma kafasını sürükleyin. Video önizleme penceresi videoda ipucu noktasının eklendiği noktaları görsel olarak belirtmenizi sağlar. Süredeki, ipucu noktalarının gömüldüğü belirli noktaları bulmak için geçen süre sayacını da (video önizleme penceresinin altında yer alır) kullanabilirsiniz.

 6. Oynatma kafası, videoda ipucu noktasını gömmek istediğiniz yerde yerleştirildiğinde ipucu noktası kontrollerinin sağ tarafındaki (+) düğmesini tıklatın.

  Adobe Media Encoder , video önizleme penceresinin altındaki sayaç tarafından belirtilen süreye ipucu noktası gömer, ipucu noktasının bulunduğu geçen süre (kayıttan yürütme sırasında olayın tetikleneceği süre) ve yeni ipucu noktası adı için ipucu noktası listesini yer tutucuyla doldurur, gömülecek ipucu noktası türünü seçmenizi sağlayan açılır bir menü görüntüler.

  Not: Video klipte belirtilen süre kodunda yalnızca bir ipucu noktası gömülebilir.
 7. Gömmek istediğiniz ipucu noktası türünü belirtin. Gezinti veya olay ipucu noktası da gömebilirsiniz.

  • Olay ipucu noktaları, ipucu noktası ulaştığında ActionScript yöntemlerinin tetiklenmesi için kullanılır ve Flash sunumunda video kayıttan yürütmeyi diğer olaylara senkronize etmenizi sağlar.

  • Gezinti ipucu noktaları, gezinti ve arama için, işaret noktasına ulaşıldığında ActionScript yöntemlerini tetiklemek için kullanılır. Gezinti ipucu noktasının gömülmesi, bu yerde izleyenlerin aramasını sağlamak amacıyla video klipteki bu noktada anahtar kare ekler.

   Not: Yeni anahtar karelerin eklenmesi video klibini bütününde kalitenin düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, kullanıcıların videoda belirli bir noktayı aramaları gerektiğinde yalnızca gezinti ipucu noktalarını kullanın.
 8. Seçili işaret noktası için parametreleri girin.

  Parametreler, işaret noktasına ekleyebileceğiniz bir anahtar değer çiftleri kümesidir. Parametreler, tek parametre nesnesinin üyeleri olarak işaret noktası olay işleyicilerine verilirler.

  İpucu noktaları kullanma ve bunların kullanabileceği parametre değerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şunlara bakın:

  • Flash kullanma'da videoyla çalışma hakkında bilgiler

  • ActionScript 2.0 Bileşenler Dil Referansı veya ActionScript 3.0 Bileşenler Dil Referansı'nda FLVPlayback bilgileri

 9. (İstenirse) Başka video kliplere uygulayabilmeniz için oluşturduğunuz ipucu noktalarını kaydedin. İpucu noktaları sekmesindeki İpucu Noktalarını Kaydet düğmesini (disk simgesi) tıklatıp dosyayı bilgisayarınızda bir yere kaydedin.

İpucu noktası kaldırma

 1. İpucu noktası listesinde ipucu noktasını seçin.

 2. İpucu Noktasını Sil düğmesini (-) tıklatın veya Delete tuşuna basın.

  İpucu noktası listesinden ipucu noktası silinir.

Önceden kaydedilen ipucu noktası verilerini yükleme

 1. İpucu noktaları sekmesindeki İpucu Noktaları Yükle düğmesini tıklatın.

 2. İçe aktarmak istediğiniz ipucu noktası dosyasını seçip Tamam'ı tıklatın.

  İpucu noktası dosyası, ipucu noktası listesini yükler ve dosyada belirtilen ipucu noktalarıyla doldurur.

  Not: İpucu noktalarını dosyadan yüklediğinizde ipucu noktaları listesinde oluşturduğunuz ipucu noktaları dosyadaki ipucu noktalarıyla değiştirilir.