Flash CS4 Kaynakları

FLV dosyaları için gelişmiş başlıklarAşağıdaki başlıklar, FLV dosyalarıyla çalışılmasına yönelik bazı özel konuları ele alır.

Sunucuda barındırmak üzere FLV dosyalarını konfigüre etme hakkında

FLV dosyalarıyla çalıştığınızda, FLV dosya formatıyla çalışmak için sunucunuzu konfigüre etmeniz gerekebilir. Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), Internet bağlantıları üzerinden ASCII olmayan dosyalar göndermenizi sağlayan standartlaştırılmış bir veri belirtimidir. Web tarayıcıları ve e-posta istemcileri, video, ses, grafik ve formatlanmış metinler gönderip alabilmesi için birçok MIME türünü yorumlamak üzere konfigüre edilmiştir. Web sunucusundan FLV dosyaları yüklemek için, dosya uzantısını ve MIME türünü web sunucunuza kaydetmeniz gerekebilir, böylece web sunucusu belgelerinizi kontrol etmeniz gerekir. FLV dosyalarının MIME türü video/x-flv şeklindedir. FLV dosyası türüyle ilgili tam bilgiler şu şekildedir:

  • Mime Türü: video/x-flv

  • Dosya uzantısı: .flv

  • Gerekli parametreler: yok

  • İsteğe bağlı parametreler: yok

  • Kodlama ile ilgili dikkate alınması gereken noktalar: FLV dosyaları ikili dosyalardır; bazı uygulamalar için uygulama/sekizli akış alt türünün ayarlanması gerekebilir

  • Güvenlik ile ilgili sorunlar: yok

  • Yayınlanan belirtim: www.adobe.com/go/video_file_format_tr

Microsoft, önceki sürümlerden Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 web sunucusunda akış ortamının işlenme şeklini değiştirmiştir. Önceki IIS sürümlerinde, Flash Videosunu akışa almak için herhangi bir değişiklik gerekmez. Windows 2003 ile gelen varsayılan web sunucusu IIS 6.0'da ise, sunucu, FLV dosyalarının ortamı akışa aldığını xxxxxxx

Harici dosyaları akışa alan SWF dosyaları, Microsoft Windows Server® 2003'e yerleştirilip bir tarayıcıda görüntülendiğinde, SWF dosyası düzgün şekilde oynatılır ancak FLV videosu akışa alınmaz. Bu sorun, önceki Flash geliştirme aracı sürümleriyle ve Adobe Dreamweaver MX 2004 için Macromedia Flash Video Kit ile yaptığınız dosyalar da dahil olmak üzere, Windows Server 2003'e yerleştirilen tüm FLV dosyalarını etkiler. Bu dosyaları başka işletim sistemlerinde test ederseniz, söz konusu dosyalar düzgün şekilde çalışır.

FLV videosunu akışa almak üzere Microsoft Windows 2003 ve Microsoft IIS Server 6.0'ı konfigüre etme hakkında bilgi almak için, bkz. www.adobe.com/go/tn_19439_tr.

Macintosh'ta yerel FLV dosyalarını hedefleme hakkında

Eğik çizgi bulunan bir yolu kullanarak Apple® Macintosh® bilgisayarda sistem dışı bir sürücüden yerel FLV oynatmayı denerseniz, video oynatılmaz. Sistem dışı sürücüler arasında, CD-ROM'lar, bölümlenmiş sabit diskler, çıkarılabilir depolama ortamları ve bağlı depolama aygıtları, vb. yer alır.

Not: Bu arızanın nedeni, Flash Player veya AIR uygulamasındaki bir sınırlama değil, işletim sisteminin bir sınırlamasıdır.

FLV dosyasının Macintosh'ta sistem dışı bir sürücüde oynatılması için, eğik çizgiyi esas alan notasyon (/) değil, iki noktayı esas alan notasyon (:) kullanarak mutlak bir yolla dosyayı ifade edin. Aşağıdaki listede, iki notasyon türü arasındaki fark gösterilmektedir:

  • Eğik çizgiyi esas alan notasyon: myDrive/myFolder/myFLV.flv

  • İki noktayı esas alan notasyon: (Mac OS®) myDrive:myFolder:myFLV.flv

Ayrıca Macintosh'ta oynatma yapmak üzere kullanmayı planladığınız bir CD-ROM için projektör dosyası da oluşturabilirsiniz. Mac OS CD-ROM'ları ve FLV dosyaları hakkında en son bilgiler için, bkz. www.adobe.com/go/3121b301_tr.