Lagring

Använd inställningarna på panelen Lagring för att kontrollera hur (eller om) Flash Player används på webbplatser för att lagra data på din dator.

Inställningar för lokala lager

Med inställningarna för lokala lager kan du ange om webbplatser kan lagra information med hjälp av Flash Player. Webbplatserna kan använda lokala lager för att spara visningshistorik, spelförlopp, inställningar och information om din dator. Webbplatsen har endast åtkomst till lokal lagerinformation som den tidigare har sparat (alltså inte åtkomst till andra webbplatsers lagrade data). Du kan välja att tillåta alla webbplatser, tillåta endast angivna webbplatser eller blockera alla webbplatser från att spara information på din dator med Flash Player.

 • Tillåt att webbplatser sparar information på den här datorn

  Välj detta alternativ om du vill tillåta att alla webbplatser kan spara information på din dator utan att du får en fråga om det.

 • Fråga mig innan nya webbplatser tillåts spara information på den här datorn

  Välj detta alternativ om du vill att vissa webbplatser ska kunna spara information på din dator och om du vill fatta ett beslut för varje webbplats.

 • Blockera alla webbplatser från att spara information på den här datorn

  Välj detta alternativ om du inte vill att en webbplats ska kunna spara information på din dator med Flash Player och om du aldrig vill få en fråga om det.

  Obs! Om du väljer detta alternativ kommer även alla befintliga lokala lager på din dator att tas bort. Du får en fråga om du verkligen vill ta bort befintliga lager förutom att blockera webbplatser från att spara information i framtiden.

Inställningar för lokalt lager per webbplats...

Här visas en lista med webbplatser som använder lokala lager eller som är blockerade att använda lokala lager på den här datorn. Du kan välja att tillåta eller blockera lokala lager för webbplatser på listan. Du kan även välja att få en fråga innan en webbplats tillåts använda lokala lager. Du kan dessutom ta bort webbplatser från listan. Om du tar bort en webbplats tas alla inställningar och data för den webbplatsen bort i Flash Player.

Om du vill ange inställningar för ett lokalt lager för en webbplats som du ännu inte besökt, ska du lägga till webbplatsen i listan och sedan ange dess lokala lagerinställningar.

Obs! Webbplatsen som du lägger till eller tar bort på fliken Inställningar för lokalt lager per webbplats läggs även till eller tas bort från listor som visas på alla andra flikar i Inställningshanteraren. Om du till exempel lägger till en webbplats i listan Inställningar för lokalt lager per webbplats och anger lokala inställningar för den, och sedan fortsätter till fliken Inställningar för kamera och mikrofon per webbplats och tar bort webbplatsen, tas den även bort i listan tillsammans med alla dess Flash Player-inställningar.

Ta bort alla...

Obs! Med dessa alternativ tar du bort alla Flash Player-data som är lagrade per webbplats på din dator. Om du vill ta bort all webbläsarhistorik från datorn ska du rensa den i webbläsaren som du använder.
En panel öppnas där du kan välja att ta bort de webbplatsdata som är lagrade i Flash Player för alla webbläsare som du använder i datorn. Du kan:
 • Ta bort alla webbplatsdata och -inställningar

  Markera den här rutan om du vill ta bort alla inställningar för lokala lager, kamera, mikrofon och P2P-nätverk när du klickar på Ta bort data längst ner på panelen.

  Obs! När du markerar den här rutan och klickar på Ta bort data tas alla data för webbplatsen bort. Om du vill spara data för vissa webbplatser men ta bort dem för andra går du tillbaka till fliken Lagring, klickar på Inställningar för lokalt lager per webbplats och tar endast bort de webbplatser vars data du vill ta bort.
 • Ta bort alla ljud- och videolicensfiler

  Markera den här kryssrutan om du vill ta bort alla licensfiler för skyddat innehåll, till exempel för filmer och musik, som du har hyrt eller köpt. Ta bort licensfilerna om du tänker sälja eller ge bort datorn och om du inte vill att någon annan ska kunna spela upp innehållet. Du måste se till att erhålla nya licensfiler från innehållsleverantören om du vill spela upp innehållet på nytt.

Lär dig mer om privat surfning

Med privat surfning kan du söka på webben utan att någon historik sparas i datorn. Flash Player interagerar med webbläsaren så att lagrade data tas bort automatiskt i enlighet med dina webbläsarinställningar för privat surfning.

Vad menas med privat surfning?

I webbläsaren sparas vanligtvis en historik över de webbplatser som du har besökt för att det ska gå snabbt att återskapa stegen online. För de tillfällen då du inte vill att andra ska kunna se din historik kan många webbläsare erbjuda ett läge som kallas "privat surfning". När du aktiverar privat surfning sparas inte någon historik vilket medför att du kan dölja dina aktiviteter för andra användare som använder samma dator.

När du använder läget för privat surfning sparas olika typer av information endast temporärt i webbläsaren. När du lämnar det privata surfläget tas alla data bort såsom webbläsarhistorik, cookies och cache-lagrade bildfiler. I det normala surfläget sparas webbläsarhistoriken även sedan du stängt och startat om datorn. Med Flash Player rensas alla data som lagras under privat surfning automatiskt så att du kan hålla historiken privat.

Obs! Du kan få problem med privat surfning på vissa webbplatser som förväntas kunna spara data i lokala lager.

Webbläsare med stöd för privat surfning med Flash Player

Aktuella versioner av följande webbläsare har stöd för integrering för privat surfning med Flash Player 10.1 och senare:

 • Google Chrome

 • Mozilla Firefox

 • Microsoft Internet Explorer

 • Apple Safari

Hur fungerar privat surfning?

Innan Flash Player 10.1 fungerade spelaren på samma sätt oberoende av om webbläsaren var inställd för privat surfning eller inte. I webbläsarna kunde data som lagrats temporärt under en privat surfsession rensas, men inget hände med de data som sparades i Flash Players lokala lager (även kallat lokala delade objekt eller LSO:er (Local Shared Objects). Informationen i Flash Players lokala lager sparas per webbplats så att en webbplats inte kan ta del av informationen från en annan webbplats. Att lagra informationen per webbplats kan emellertid ändå lämna kvar en historik om tidigare besökta webbplatser som har använt det lokala lagringsutrymmet.

Från och med Flash Player 10.1, finns det i Flash Player aktivt stöd för det privata surfläget så att data hanteras i lokala lager på ett sätt som är förenligt med privat surfning. När en privat surfsession avslutas rensar Flash Player automatiskt alla aktuella data i det lokala lagret.

Dessutom separerar Flash Player det lokala lagret som används vid normal surfning från det lokala lagret som används under privat surfning. När du aktiverar det privata surfläget har webbplatser som du besökt tidigare inte åtkomst till informationen som sparades i datorn under normal surfning. Om du till exempel sparade ditt lösenord i ett Flash-aktiverat webbprogram under en normal surfsession, kommer webbplatsen inte att komma åt det om du besöker samma webbplats senare under en privat surfsession.

Lär dig mer om sekretesskontroll

Lokalt lager för Flash Player

Lokala lager för Flash Player avser filer som skapas och lagrar information på din dator när du besöker vissa webbplatser. De kallas i bland felaktigt för “Flash-cookies” eftersom de, precis som webbläsar-cookies, kan användas för att lagra information såsom inloggningsuppgifter och sidor som du har besökt. Många webbplatser använder den här funktionen för att behålla information med bland annat formuläruppgifter angivna i sammanhang där Flash Player används, förloppet eller poängen för online-spel, inställningar för önskad uppspelningsvolym eller var du lämnade en videouppspelning. Den information som sparas i det lokala lagret behålls i datorn sedan du stängt Flash Player (även om du rensar webbläsar-cachen) och är tillgänglig bara för webbplatsen som användes för att spara den. Informationen kan hämtas från det lokala lagret nästa gång du besöker webbplatsen. Du kan när som helst rensa den här informationen med Inställningshanteraren i Flash Player. Mer information om lokala lager finns i www.adobe.com/products/flashplayer/articles/lso.

Vilka är de eventuella sekretessproblemen?

Vi har fått rapporter om att vissa företag använder Flash Players lokala lager för att spåra användare online i stället för att använda HTTP-cookies för detta syfte. Vissa företag kan även placera en säkerhetskopia av HTTP-cookies i lokala lager i den händelse att användaren tar bort sina cookies (detta kallas ibland för "respawning”). Adobe har offentligt fördömt användning av lokala lager på ett sätt som står i strid med användarens uttryckliga intentioner, men i enlighet med den bakomliggande tanken med att tillhandahålla verktyg för en öppen plattform kan vi inte kontrollera hur utvecklare och innehållsproducenter använder sig av våra produkter.

Dina alternativ

Detaljerad information om hur var och en av dina inställningar påverkar hur Flash uppträder hittar du på hjälpsidorna för varje flik i Inställningshanteraren. De är även tillgängliga online: