Säkerhet med Flash Player

Säkerhet är en huvudfråga för Adobe, användare, webbsideägare och innehållsutvecklare. Av denna anledning innehåller Adobe® Flash® en uppsättning med säkerhetsregler och inställningar för att skydda användare, webbsideägare och innehållsutvecklare. I det här kapitlet beskrivs hur du arbetar med Flash Players säkerhetsmodell när du utvecklar Flash-program. Alla nämnda SWF-filer i kapitlet antas vara publicerade med ActionScript 3.0 (och körs i Flash Player 9.0.124.0 eller senare) om inget annat anges.

Kapitlet är avsett att ge en översikt över säkerheten; det finns inga utförliga beskrivningar över implementeringsdetaljer, användarscenarier eller användning av vissa API:er. Mer information om säkerhetsfrågor i Flash Player finns i avsnittet om säkerhet på Player Developer Center på www.adobe.com/go/devnet_security_en.

Information om säkerhet i Adobe® AIR™ finns i kapitlet ”AIR-säkerhet” på www.adobe.com/go/learn_air_flash_se.