Prevod dokumentov PDF do formátu aplikácie Word, RTF, tabuliek alebo iných formátov

Použite príkaz Uložiť ako na prevod dokumentu PDF do formátu aplikácie Microsoft Word alebo formátu RTF (Rich Text Format), štandardu na výmenu obsahu medzi aplikáciami na úpravu textu. Súbor, ktorý získate exportom dokumentu PDF do formátu aplikácie Word alebo RTF, nie je rovnaký ako zdrojový súbor v pôvodnej aplikácii. Pri prevode sa môžu stratiť niektoré informácie o kódovaní.

PDF môžete tiež exportovať ako čistý text alebo ako prístupný text. Prístupný text sa riadi predvoľbami poradia čítania vybratými v predvoľbách Čítanie a zahŕňa do výstupu poznámky a polia formulárov. Prístupný text tiež zahŕňa niektoré prvky formátovania, ako sú konce riadkov. Namiesto obrázkov sa použije akýkoľvek alternatívny text z tagov v dokumente. Čistý text sleduje štrukturálne poradie textu v dokumente a ignoruje pri prevode všetky elementy artefaktov a obrázkov. Tvrdé rozdelenia sa zachovajú a mäkké rozdelenia sa odstránia.

Dokument PDF tiež môžete exportovať do formátu tabuľky pre aplikáciu Excel.

  1. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako > [Typ] > [verzia] a vyberte formát súboru.
  2. Kliknite na Nastavenia, vyberte požadované voľby, kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ďalšie zdroje

Videá a kurzy o ukladaní dokumentov PDF v iných formátoch nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Voľby prevodu

Pred uložením súboru môžete nakonfigurovať voľby prevodu. Pri predvolenom nastavení sa použijú voľby prevodu určené v časti Predvoľby.