Rearanjarea paginilor într-un PDF

Rotirea unei pagini

Puteţi roti toate paginile dintr-un document sau numai paginile selectate. Rotirea este bazată pe incrementuri de câte 90°.

 1. Deschideţi caseta de dialog Rotire pagini, utilizând una din următoarele metode:
  • Alegeţi Instrumente > Pagini > Rotire.

  • Din meniul de opţiuni din panoul Miniaturi în pagină al panoului de navigare, alegeţi Rotire pagini.

 2. Pentru Direcţie, selectaţi numărul şi direcţia rotaţiilor: 90 de grade invers sensului acelor de ceasornic, 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau 180 de grade.
 3. Pentru opţiunea Pagini, specificaţi dacă se vor roti toate paginile, anumite pagini sau un interval de pagini.
 4. Din meniul Rotire, specificaţi pagini pare, pagini impare sau ambele şi selectaţi orientarea paginilor care vor fi rotite.
  Pentru a schimba temporar modul dvs. de vizualizare a paginii, selectaţi Vizualizare > Rotire vizualizare > În sens orar sau În sens antiorar Orientarea originală a paginii este restaurată următoarea dată când deschideţi PDF-ul.

Extragerea paginilor într-un PDF

Extragerea este procesul de reutilizare a paginilor selectate dintr-un PDF în alt PDF. Paginile extrase nu vor include numai conţinut, ci şi câmpuri pentru formulare, comentarii, precum şi legăturile asociate cu conţinutul paginii originale.

Puteţi păstra paginile extrase în documentul original, sau le puteţi elimina în cursul procesului de extragere - similar proceselor familiare de decupare-şi-lipire sau copiere-şi-lipire, dar la nivel de pagină.

Notă: Semnele de carte şi legările de articole asociate cu aceste pagini nu sunt extrase.
 1. Deschideţi PDF-ul în Acrobat şi alegeţi Instrument > Pagini > Extragere.
 2. Specificaţi intervalul de pagini pentru extragere.
 3. În caseta de dialog Extragere pagini, efectuaţi una sau mai multe dintre acţiunile de mai jos, înainte de a face clic pe OK.
  • Pentru a elimina paginile extrase din documentul original, selectaţi Ştergere pagini după extragere.

  • Pentru a crea PDF-uri formate dintr-o singură pagină extrasă, selectaţi Extragere pagini ca fişiere separate.

  • Pentru a păstra paginile originale în document şi a crea un singur PDF care include toate paginile extrase, lăsaţi ambele casete de validare debifate.

Paginile extrase sunt plasate într-un document nou, denumit Pagini din [numele documentului original] - [n].

Notă: Creatorul unui document PDF poate seta opţiuni de securitate, pentru a împiedica extragerea paginilor. Pentru a vizualiza setările de securitate pentru un document, selectaţi Fişier > Proprietăţi şi selectaţi Securitate.

Divizarea PDF-urilor în mai multe documente

Puteţi diviza unul sau mai multe documente în mai multe documente mai mici. La divizarea unui document, puteţi specifica divizarea pe baza numărului maxim de pagini, a dimensiunii maxime a fişierului sau pe baza semnelor de carte de nivel zero.

Divizarea unuia sau mai multor PDF-uri cu un document deschis

 1. Deschideţi PDF-ul şi alegeţi Instrumente > Pagini > Divizare document.
 2. În caseta de dialog Divizare document, specificaţi criteriile pentru divizarea documentului:
  Număr de pagini
  Specificaţi numărul maxim de pagini pentru fiecare document din divizare.

  Dimensiune fişier
  Specificaţi dimensiunea maximă a fişierului pentru fiecare document din divizare.

  Semnele de carte de nivel zero
  Dacă documentul include semne de carte, creează un document pentru fiecare semn de carte de nivel zero.

 3. Pentru specificarea unui dosar ţintă pentru fişierele divizate şi preferinţele privind numele fişierelor, faceţi clic pe Opţiuni de ieşire. Specificaţi opţiunile în funcţie de necesităţi şi faceţi clic pe OK.
 4. (Opţional) Pentru aplicarea aceleiaşi divizări mai multor documente, faceţi clic pe Aplicare la mai multe. Faceţi clic pe Adăugare fişiere şi selectaţi Adăugare fişiere, Adăugare dosare sau Adăugare fişiere deschise. Selectaţi fişierele sau dosarul, apoi faceţi clic pe OK.

Divizarea unuia sau a mai multor PDF-uri fără niciun document deschis (numai Windows)

 1. Alegeţi Instrumente > Pagini > Divizare document.
 2. Faceţi clic pe Adăugare fişiere, şi selectaţi Adăugare fişiere, Adăugare dosare. Selectaţi fişierele sau dosarul, apoi faceţi clic pe OK.
 3. Urmaţi paşii 2 şi 3 din procedura pentru divizarea documentelor cu un document deschis.

Mutarea sau copierea unei pagini

Puteţi utiliza miniaturile de pagini din panoul de navigare pentru copierea sau mutarea paginilor în cadrul unui document şi pentru copierea paginilor între documente.

Când trageţi o miniatură de pagină în panoul Miniaturi în pagină din panoul Navigare, este afişată o bară în dreptul celorlalte miniaturi, care indică poziţia în care va apărea pagina în PDF. Această bară este afişată în partea inferioară sau superioară atunci când miniaturile se află într-o singură coloană, sau în stânga sau în dreapta atunci când sunt afişate mai multe coloane de miniaturi.

Mutarea sau copierea unei pagini în cadrul unui PDF, utilizând miniaturile de pagini

 1. Faceţi clic pe butonul Miniaturi în pagină din panoul Navigare pentru a deschide panoul Miniaturi în pagină şi selectaţi una sau mai multe miniaturi de pagini.
 2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
  • Pentru a muta o pagină, trageţi caseta cu numărul paginii corespunzător miniaturii paginii sau chiar miniatura paginii în noua locaţie. Va fi afişată o bară pentru indicarea noii poziţii a miniaturii de pagină. Paginile sunt renumerotate.

  • Pentru copierea unei pagini, apăsaţi pe Ctrl şi trageţi miniatura paginii într-o a doua locaţie.

Copierea unei pagini între două PDF-uri, utilizând miniaturile de pagini

 1. Deschideţi ambele PDF-uri şi afişaţi-le alăturate.
 2. Deschideţi panourile Miniaturi în pagină pentru ambele PDF-uri.
 3. Trageţi miniatura paginii în panoul Miniaturi în pagină din PDF-ul ţintă. Pagina este copiată în document, iar paginile vor fi renumerotate.

Ştergerea sau înlocuirea unei pagini

Puteţi înlocui o întreagă pagină din PDF cu o altă pagină din PDF: Vor fi înlocuite numai textul şi imaginile din pagina originală. Nu va fi afectat niciunul dintre elementele interactive asociate cu pagina originală, cum ar fi legăturile şi semnele de carte. De asemenea, semnele de carte şi legăturile care au fost asociate anterior cu pagina de înlocuire, nu vor fi transportate. Totuşi, comentariile vor fi transportate şi vor fi combinate cu comentariile existente în document.

După ce ştergeţi sau înlocuiţi pagini, este recomandat să utilizaţi comanda Reducere dimensiune fişier pentru a redenumi şi salva documentul restructurat sub forma unui fişier cât mai mic.

Vizualizare reprezentare grafică la dimensiunea originală
O pagină, înainte şi după ce a fost înlocuită. Semnele de carte şi legăturile rămân în aceleaşi locaţii.

Ştergerea paginilor utilizând comanda Ştergere

Notă: Nu puteţi anula efectul comenzii Ştergere.
 1. Alegeţi Instrumente > Pagini > Ştergere.
 2. Introduceţi intervalul de pagini de şters şi faceţi clic pe OK.

  Nu puteţi să ştergeţi toate paginile, în document trebuie să rămână cel puţin o pagină.

  Dacă selectaţi Utilizare numere de pagini logice în panoul Afişare pagini din caseta de dialog Preferinţe, puteţi introduce numărul paginii între paranteze pentru a şterge echivalentul logic al numărului paginii. De exemplu, dacă prima pagină a documentului este numerotată i, puteţi introduce (1) în caseta de dialog Ştergere pagini, iar pagina va fi ştearsă.

Ştergerea paginilor utilizând miniaturile de pagini

 1. În panoul Miniaturi în pagină, selectaţi o pagină sau un grup de pagini.
 2. Selectaţi Ştergere pagini din meniul de opţiuni al panoului Miniaturi în pagină şi faceţi clic pe OK.

Înlocuirea conţinutului unei pagini

 1. Deschideţi PDF-ul care conţine paginile pe care doriţi să le înlocuiţi.
 2. Alegeţi Instrumente > Pagini > Înlocuire.
 3. Selectaţi documentul care conţine paginile de înlocuire şi faceţi clic pe Selectare.
 4. Sub Original, introduceţi paginile de înlocuit din documentul original.
 5. Sub Înlocuire, introduceţi prima pagină din intervalul de pagini de înlocuire. Ultima pagină va fi calculată pe baza numărului de pagini de înlocuit din documentul original.

Înlocuirea paginilor utilizând o miniatură de pagină

 1. Deschideţi PDF-ul care conţine paginile pe care doriţi să le înlocuiţi şi apoi deschideţi PDF-ul care conţine paginile de înlocuire.
 2. În panoul Pagini din PDF-ul care conţine paginile de înlocuire, selectaţi o pagină sau un grup de pagini:
  • Bifaţi casetele cu numerele paginilor pentru miniaturile pe care doriţi să le utilizaţi ca pagini de înlocuire.

  • Ţineţi apăsată tasta Shift şi faceţi clic pentru a selecta mai multe miniaturi de pagini. Apăsaţi Ctrl şi faceţi clic pentru adăugarea la selecţie.

  • Trageţi un dreptunghi în jurul unui grup de miniaturi de pagini.

 3. Apăsând tastele Ctrl+Alt, trageţi miniaturile de pagini selectate în panoul Pagini al documentului ţintă. Eliberaţi butonul mouse-ului când cursorul se află deasupra casetei cu numărul paginii pentru prima miniatură de pagină pe care doriţi să o înlocuiţi, astfel încât aceste pagini să poate fi evidenţiate.

  Paginile selectate în primul document vor înlocui acelaşi număr de pagini din al doilea document, începând cu numărul de pagină pe care l-aţi selectat pentru plasarea noilor pagini.

Renumerotarea paginilor

Numerele paginilor din document nu corespund întotdeauna cu numerele de pagini care apar sub miniaturile de pagini şi în bara de instrumente Navigare pagini. Paginile sunt numerotate cu numere întregi, începând cu pagina 1 pentru prima pagină a documentului. Deoarece unele PDF-uri pot conţine material introductiv, cum ar fi pagini de copyright şi tabele de cuprins, este posibil ca paginile de conţinut să nu urmeze numerotarea afişată în bara de instrumente Navigare pagini.

Vizualizare reprezentare grafică la dimensiunea originală
Numerotarea paginilor tipărite (în partea de sus) comparată cu numerotarea paginilor logice (în partea de jos)

Puteţi numerota paginile din document în diferite moduri. Puteţi specifica stiluri de numerotare diferită pentru grupuri de pagini, cum ar fi 1, 2, 3, sau i, ii, iii, sau a, b, c. Puteţi de asemenea să personalizaţi sistemul de numerotare prin adăugarea unui prefix. De exemplu, numerotarea pentru capitolul 1 poate fi 1-1, 1-2, 1-3 şamd., iar pentru capitolul 2 poate fi 2-1, 2-2, 2-3 şamd.

Utilizarea comenzii Numerotare pagini afectează numai miniaturile de pagini din panoul Pagini. Puteţi adăuga fizic numere de pagini noi la un PDF, utilizând caracteristicile pentru anteturi şi subsoluri.
 1. Faceţi clic pe butonul Miniaturi în pagină pentru a deschide panoul Miniaturi în pagină şi alegeţi Numerotare pagini din meniul de opţiuni.
 2. Specificaţi un interval de pagini. (Opţiunea Selectat se referă la paginile selectate în panoul Miniaturi în pagină.)
 3. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi faceţi clic pe OK:
  Începere secţiune nouă
  Începe o nouă secvenţă de numerotare. Selectaţi un stil din meniul pop-up şi introduceţi un număr pentru începerea numerotării paginilor pentru secţiunea respectivă. Specificaţi un prefix, dacă doriţi.

  Extindere numerotare utilizată în secţiunea anterioară la paginile selectate
  Continuă numerotarea paginilor de la paginile anterioare, fără întrerupere.